Sprememba Javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO«

Sprememba Javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO«

02. 11. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 109, Datum: 27. 10. 2023, Stran: 1955

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana objavlja spremembo Javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO«.

V Javnem razpisu »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO« (Uradni list RS, št. 20/22 z dne 18. 2. 2022), se točka »2.1 Namen in cilj javnega razpisa«, v drugem odstavku spremeni, in sicer tako, da se po novem glasi:

Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 122 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Prav tako se točka »6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, od prvega do petega odstavka spremeni, in sicer tako, da se po novem glasi:

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 36.641.145,00 EUR.

Pravice porabe so na razpolago na evidenčnem projektu 1611-21-0015 - Izvajanje načrta za okrevanje in odpornost in na proračunski postavki 221471 - C3K8IB Sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo zelenemu prehodu - NOO - MGRT.

Proračunska postavka

Leto 2023

(EUR)

Leto 2024

(EUR)

Leto 2025

(EUR)

Leto 2026

(EUR)

SKUPAJ

(EUR)

PP221471 C3K8IB Sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo zelenemu prehodu - NOO - MGRT

8.000.000

11.000.000

12.000.000

5.641.145

36.641.145

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2023, 2024, 2025 in 2026, oziroma traja do porabe sredstev.

V okviru javnega razpisa sta predvideni dve odpiranji:

1. Okvirna vrednost razpisanih sredstev 1. odpiranja v letu 2022 za koriščenje sredstev v proračunskih letih 2023, 2024 in 2025 je 22.500.000,00 EUR.

2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev 2. odpiranja v letu 2023 za koriščenje sredstev v proračunskih letih 2024, 2025 in 2026 je 14.141.145,00 EUR.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj