Podjetjem na voljo 20 milijonov evrov posojil ob poplavah in draginji

Podjetjem na voljo 20 milijonov evrov posojil ob poplavah in draginji

24. 10. 2023

Vir in informacije: STA, 20. 10. 2023, www.sta.si

Slovenski regionalno razvojni sklad je pripravil likvidnostna posojila za mikro, mala in srednje velika podjetij za projekte odprave posledic poplav v letošnjem avgustu in za projekte s ciljem zniževanja porabe energije zaradi energetske oz. ukrajinske krize in draginje. Na voljo je 20 milijonov evrov.

Sklad je javni razpis za finančni produkt z nazivom Bizi likvidnost 20. oktobra 2023 objavil v Uradnem listu RS. Poudarek finančnega produkta je na aktivnostih vlagateljev za izvedbo vlaganj na področju obvladovanja porabe oz. izgub energije.

Od razpisanih 20 milijonov evrov bo sklad predvidoma polovico namenil za namene odprave posledic poplav, polovico pa za namene vlaganj na področju obvladovanja porabe oz. izgub energije.

Pri tem zasleduje cilje, kot so ohranitev gospodarske dejavnosti po poplavah in zaradi energetske krize, večja konkurenčnost in produktivnost ter izvedba ukrepov za varčevanje z energijo.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja iz vse Slovenije, pri čemer bodo pri ocenjevanju prejeli več točk projekti, ki so usmerjeni v ohranitev gospodarske dejavnosti po avgustovskih poplavah, ter projekti, ki bodo svoje aktivnosti usmerili v obvladovanje porabe oz. izgub energije.

Najnižja zaprošena vrednost posojila je 80.000 evrov, najvišja pa 500.000 evrov. Sklad bo sofinanciral do 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta. Obrestna mera je fiksna, njena višina pa je odvisna predvsem od namena likvidnostnega posojila in tudi od sedeža vlagatelja. Giblje se od 0,5 odstotka letno do 1,7 odstotka letno.

Vloge je treba oddati preko spletne aplikacije ribniškega sklada e-Rsklad, in sicer najpozneje do 8. decembra 2023 oz. do porabe sredstev. Izbrani vlagatelji bodo imeli čas za črpanje sredstev najkasneje do 30. junija 2024.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj