Javni razpis za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Podvelka v letu 2023

Javni razpis za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Podvelka v letu 2023

24. 10. 2023

Objavljeno: Občina Podvelka, 18. 10. 2023, www.podvelka.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje in razvoj podjetništva ter razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v Občini Podvelka v letu 2023.

Nepovratna sredstva bodo dodeljena za:

  • A. Začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj,
  • B. Sofinanciranje izvajanja promocije podjetništva,
  • C. Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so:

  • samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja velika podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09  - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZPosS, 158/20 - ZIntPK-C, 18/21, 18/23 - ZDU-1 O in 75/23);
  • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
  • zasebni zavodi, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so registrirani po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP);

ki imajo sedež dejavnosti na območju občine Podvelka, investirajo na območju občine in so na dan oddaje vloge registrirani v Poslovnem registru Slovenije.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev o dodelitvi nepovratnih sredstev v letu 2023 znaša 9.000 EUR.

Oznaka namena vrsta namena višina razpisanih sredstev po namenu:

  • A. Začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj - 4.000 EUR,
  • B. Sofinanciranje izvajanja promocije podjetništva - 1.000 EUR,
  • C. Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest - 4.000 EUR.

Razpisnik: Občina Podvelka

Rok: Vlagatelj lahko oddajo vlogo na javni razpis kadarkoli v času objave razpisa, vendar najkasneje do vključno 6. novembra 2023 (velja datum poštnega žiga).

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije glede tega javnega razpisa se lahko dobijo na sedežu občine, na naslovu: Občina Podvelka, Podvelka 13, Podvelka, na e-naslovu: obcina@podvelka.si ali na telefonski številki: (02) 87 69 510, kontaktna oseba je direktorica občinske uprave mag. Sara Berglez Zajec.

Razpisna dokumentacija: Vlagatelji lahko razpisne obrazce dobijo na spletni strani Občine Podvelka: www.podvelka.si ali v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Podvelka.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj