Javni razpis za finančni produkt - BIZI LIKVIDNOST

Javni razpis za finančni produkt - BIZI LIKVIDNOST

24. 10. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 107, Datum: 20. 10. 2023, Stran: 1929

Finančni produkt BIZI LIKVIDNOST je po vsebini likvidnostno posojilo za mikro, mala in srednje velika podjetij za projekte odprave posledic poplav v mesecu avgustu 2023 in/ali za projekte s ciljem zniževanja porabe energije zaradi energetske oziroma ukrajinske krize in draginje. Poudarek finančnega produkta je na aktivnostih vlagateljev za izvedbo vlaganj na področju obvladovanja porabe/izgube energije.

Namen razpisa: Namen finančnega produkta je zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi poplav v avgustu 2023 in zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi posledic energetske krize, in sicer pri:

  • izboljšanju likvidnosti oziroma pri tekočemu poslovanju gospodarskih subjektov,
  • dvigu konkurenčnosti, produktivnosti ter tehnološki opremljenosti,
  • vlaganjih na področju varstva okolja in spodbujanja učinkovite rabe virov,
  • vlaganjih na področju učinkovite rabe energije,
  • obnovi proizvodnega potenciala gospodarskih subjektov, prizadetih zaradi poplav v avgustu 2023.

Finančni produkt BIZI LIKVIDNOST je namenjen gospodarskim subjektom (mikro, mala in srednje velika podjetja) na območju celotne Republike Slovenije za zagotavljanje likvidnostnih sredstev, pri čemer bodo pri ocenjevanju prejeli več točk projekti, ki so usmerjeni v ohranitev gospodarske dejavnosti po poplavah v mesecu avgustu 2023 ter projekti, ki bodo svoje aktivnosti usmerili v obvladovanje porabe/izgub energije.

Sredstva finančnega produkta so namenjena (so)financiranju projektov, s katerimi so doseženi cilji iz drugega odstavka tega podpoglavja.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa:

  • obnova proizvodnega potenciala oziroma ohranitev gospodarske dejavnosti po poplavah v avgustu 2023 in zaradi energetske krize,
  • večja konkurenčnost in produktivnost,
  • izvedba ukrepov za obvladovanje porabe/izgub energije.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni razpisani znesek finančnega produkta BIZI LIKVIDNOST je 20.000.000 EUR, od tega predvidoma 10.000.000 EUR za namene odprave posledic poplav in 10.000.000 za namene vlaganj na področju obvladovanje porabe/izgub energije.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 30. 10. 2023 do 8. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, Tel: (01) 836-19-53 ali preko e-pošte: info@srrs.si.

Razpisna dokumentacija: Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu: www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj