Slovenski podjetniški sklad razpisuje 30 milijonov evrov kreditov za odpravo škode v poplavah

Slovenski podjetniški sklad razpisuje 30 milijonov evrov kreditov za odpravo škode v poplavah

17. 10. 2023

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, 13. 10. 2023, www.gov.si

Slovenski podjetniški sklad preko javnega razpisa »P7P 2023 - Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023« razpisuje skupno 30 milijonov evrov ugodnih posojil za odpravo škode za podjetja, ki so utrpela gospodarsko škodo v poplavah avgusta 2023. Na ta način bo podjetjem omogočena pomoč pri sanaciji škode ter vzpostavitev razmer za normalno prihodnje poslovanje za vsaj 600 podjetij.

Za posojila v višini od 15.000 evrov do 100.000 evrov bodo lahko zaprosila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so neposredno utrpela škodo v poplavah avgusta 2023 pod naslednjimi pogoji.

 • Višina kredita ne sme presegati 40 odstotkov od vrednostni čistih prihodkov od prodaje, doseženih v letu 2022,
 • skupna vsota sredstev pomoči za opravo posledic škode po poplavah, ne sme presegati dejanske škode vlagatelja,
 • podjetje mora imeti najmanj enega zaposlenega,
 • podjetje mora biti ustanovljeno pred 1. januarjem 2022,
 • podjetje mora imeti bonitetno oceno vsaj SB8.

Pridobljena sredstva bodo podjetja lahko porabila za financiranje različnih stroškov, kot so: nakup novih strojev in opreme, stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev, stroški zaračunanega pripadajočega DDV-ja ter drugi operativni stroški.

Kredit lahko krije do 100 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta, ki lahko nastanejo v obdobju od 4. avgusta 2023 do 31. maja 2024.

Kreditojemalcu se lahko po tem javnem razpisu odobri največ ena vloga za kredit z ugodnimi kreditnimi pogoji. Ti pogoji so:

 • nižje zahteve po zavarovanju,
 • osem menic podjetja za kredite od 15.000 do 50.000 evrov,
 • osem menic podjetja in osebno poroštvo za kredite od 50.001 do 100.000 evrov,
 • nižja obrestna mera (fiksna obrestna mera 0,5 odstotka),
 • daljša ročnost kredita,
 • odplačilna doba do pet let za kredite od 15.000 do 50.000 evrov,
 • odplačilna doba do sedem let za kredite od 50.001 do 100.000 evrov,
 • možnosti koriščenja moratorija do šest mesecev, z možnostjo podaljšanja do 24 mesecev.

Stroški odobritve in vodenja kredita se ne zaračunavajo.

Več o javnem razpisu

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj