Razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v občini Ribnica na Pohorju v letu 2023

Razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v občini Ribnica na Pohorju v letu 2023

17. 10. 2023

Objavljeno: Občina Ribnica na Pohorju, 6. 10. 2023, www.ribnicanapohorju.si

Namen razpisa: Nepovratna sredstva so namenjena spodbujanju investicij v podjetjih, kadar ta sredstva predstavljajo spodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.

Pomoč se lahko dodeli samo, če ima stimulativni učinek in ni namenjena samo zmanjševanju stroškov podjetja oziroma pozitivni učinki pomoči prevladujejo nad negativnimi učinki, ki jih ima ta na konkurenco.

Kadar so izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, se pomoč dodeli za naslednje namene:

  • materialne in nematerialne investicije,
  • odpiranje novih delovnih mest za izvajanje investicij,
  • udeležba na sejmih in razstavah.

Upravičeni stroški:

  • nakup, gradnja in preureditev poslovnih prostorov,
  • nakup opreme - osnovnih sredstev, za ustanovitev novega ali razširjenega ali razširitev obstoječega podjetja, spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda,
  • stroški plač za novo odprta delovna mesta,
  • stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice (prvi obisk določenega sejma).

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Za sredstva lahko zaprosijo pravne in fizične osebe s sedežem, dejavnostjo in krajem investicije v občini Ribnica na Pohorju in sicer samostojni podjetniki posamezniki, majhna in srednje velika podjetja.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih sredstev je 2.600,00 €.

Razpisnik: Občina Ribnica na Pohorju

Rok: Razpis se prične 6. 10. 2023. Zadnji rok za oddajo prijav je 3. 11. 2023, do 12.00 ure.

Razpisna dokumentacija: Prosilec mora predložiti izpolnjen prijavni obrazec, ki je dosegljiv na spletni strani občine: www.ribnicanapohorju.si oziroma na upravi Občine Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1 v času uradnih ur (ponedeljek od 7.30 do 14.30 ure, sredo od 7.30 do 16.30 ure in v petek 7.30 do 12.30 ure).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj