Javno zbiranje ponudb za prodajo oziroma oddajo nepremičnin – Novo mesto, Nova Gorica in Trbovlje

Javno zbiranje ponudb za prodajo oziroma oddajo nepremičnin – Novo mesto, Nova Gorica in Trbovlje

18. 06. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 51, Datum: 14. 6. 2013, Stran: 1840

Predmet razpisa: Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena:

Prodaja oziroma oddaja poslovnih prostorov:

1. v Novem mestu, Novi trg 9, za izklicno ceno 616.000,00 EUR (oziroma v primeru oddaje za mesečno najemnino 4.341,00 EUR). Gre za poslovni prostor v II. nadstropju (5. etaža), v izmeri 690,24 m2 (del stavbe št. 25) in, v izmeri 33,24 m2 (del stavbe št. 27), skupaj 723,48 m2, kot del stanovanjske stavbe. Poslovni prostori se nahajajo v strogem centru Novega mesta, v sklopu drugih javnih ustanov in trgovin. Prostori so namenjeni administrativni dejavnosti.

2. v Novi Gorici, Kidričeva 13, za izklicno ceno 564.278,00 EUR (oziroma v primeru oddaje za mesečno najemnino 4.686,00 EUR). Gre za poslovne prostore, v skupni izmeri 503,82 m2 v drugem (poslovni prostor št. 3, v izmeri 252,70 m2) in tretjem nadstropju (poslovni prostor št. 4, v izmeri 251,12 m2) poslovne stavbe. Prostori so namenjeni administrativni dejavnosti.

3. v Trbovljah, Sallaumines 2, za izklicno ceno 77.460,00 EUR (oziroma v primeru oddaje za mesečno najemnino 620,00 EUR). Gre za poslovne prostore, v skupni izmeri 131,79 m2, v prvem nadstropju poslovne stavbe. Prostori so namenjeni administrativni dejavnosti.

V primeru prodaje je davek na promet nepremičnin dolžan plačati kupec.

Izhodiščne cene najema ne vsebujejo davka, ki ga plačuje najemnik v skladu z veljavno zakonodajo.

Če razporeditev oziroma funkcionalnost prostorov v naravi dopušča, se lahko proda oziroma odda v najem tudi del poslovnih prostorov.

Več

Razpisnik: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Rok: Rok za oddajo ponudb je 15 dni od dneva objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS (do vključno 29. 6. 2013).

Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodiščne cene.

Dodatne informacije: Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in posamičnih nepremičninah, vključno s cenitvami, lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu prodajalca; kontaktni osebi: mag. Katja Kupljen, Tel: (01) 474-53-99, e-mail: katja.kupljen@zpiz.si in Igor Majetič, Tel: (01) 474-56-88, e-mail: igor.majetic@zpiz.si. Ogled nepremičnine in dokumentacije je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani: www.zpiz.si (pod aktualno) ter na oglasni deski na sedežu prodajalca.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj