Javni razpis P7P 2023 - Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023

Javni razpis P7P 2023 - Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023

17. 10. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 106, Datum: 13. 10. 2023, Stran: 1870

Predmet razpisa: Predmet produkta so krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).

Namen razpisa: Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje kot pomoč pri saniranju posledic poplav v avgustu 2023 na gospodarstvo.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
  • nižji obrestni meri kredita,
  • brez stroškov odobravanja in vodenja,
  • nižjih zavarovalnih zahtevah,
  • ročnosti kredita,
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.
  • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
  • »preživetje« oziroma ohranitev poslovanja podjetij,
  • ohranitev delovnih mest.

Več o tem

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni razpoložljivi znesek razpisa je v višini 30.000.000 EUR.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: Javni razpis bo odprt do 20. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Javni razpis ima dva prijavna roka za oddajo vloge s prilogami na ePortal Sklada: 9. 11. 2023 do 14. ure in 20. 12. 2023 do 14. ure.

V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 20. 12. 2023, bo Sklad objavil zaprtje razpisa na internetni strani Slovenskega podjetniškega sklada, zaprtje oznanil na e-portalu Slovenskega podjetniške sklada in objavil zaprtje v prvem možnem Uradnem listu Republike Slovenije.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-88, (02) 234-12-42 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: razpisi@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani: www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj