Ministrstvo namenja 400.000 evrov za promocijo rabe lesa v gradnji

Ministrstvo namenja 400.000 evrov za promocijo rabe lesa v gradnji

10. 10. 2023

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, 3. 10. 2023, www.gov.si

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v petek objavilo 400.000 evrov vreden javni poziv za sofinanciranje vzorčnih projektov rabe lesa v gradnji. Razpisana sredstva so namenjena rabi lesa na javnih stanovanjskih objektih, denimo šolah, upravnih stavbah, domovih za starejše občane in športnih objektih, katerih lastniki so le osebe javnega prava.

Z razpisom želi ministrstvo zbrati potencialne projekte gradnje vzorčnih lesenih javnih objektov, s katerimi bi promovirali lesne proizvode v obliki javnih demo lesenih objektov. Takšna oblika promocije ni pomembna zgolj z vidika krepitve gozdno-lesne verige, ampak tudi z vidika prikazovanja učinkov tovrstne gradnje na znižanje ogljičnega odtisa. To je tudi eden izmed ciljev Evropske komisije pri prestrukturiranju gradbeništva (angleško New European Bauhaus).

Na javni poziv se lahko prijavijo tako idejni projekti v fazi ideje, kar pomeni fazo do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, kot tudi že deloma izvedeni projekti gradnje vzorčnih lesenih javnih objektov. Ministrstvo bo prispele idejne projekte presojalo tudi glede vpliva na dvig prepoznavnosti pozitivnih učinkov gradnje z lesom ter vgradnjo izdelkov in storitev na osnovi lokalnih materialov in znanja.

Vgradnja deleža lesa ali lesnih tvoriv v stavbah, ki se potegujejo za javna sredstva, mora biti najmanj 30 odstotkov prostornine vgrajenih materialov. Poleg tega mora znašati delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbnem pohištvu vsaj 80 odstotkov prostornine vgrajenih materialov.

Na javni poziv se lahko prijavijo osebe javnega prava. To so samoupravne lokalne skupnosti, javni zavodi, javni skladi, javne agencije, javni gospodarski zavodi  ter ostale osebe javnega prava.

Do sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so nastali med 26. januarjem in 4. decembrom 2023, po namenu pa so to stroški izdelave projektne in druge dokumentacijepripravljalnih del in stroški gradnje ter informiranje in obveščanje javnosti. Ministrstvo sofinancira do 100 odstotkov upravičenih stroškov, ob čemer je minimalni znesek sofinanciranja 100.000 evrov, višina razpisanih sredstev pa znaša 400.000 evrov. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Prijavitelji se lahko prijavijo do 20. oktobra 2023.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj