Sprememba Javnega razpisa P4LM 2023 - Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24

Sprememba Javnega razpisa P4LM 2023 - Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24

03. 10. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 100, Datum: 29. 9. 2023, Stran: 1761

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P4LM 2023 - Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 77 z dne 14. 7. 2023, Ob-2635/23. Sprememba se nanaša na naslednjo točko javnega razpisa:

6. Višina razpoložljivih sredstev

Se spremenita prvi odstavek in preglednica razpoložljivih sredstev in se v celoti nadomestita z:

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 2.015.040,34 EUR.

Proračunska postavka

Leto 2023

Leto 2024

SKUPAJ

PP 160046 Spodbujanje lesne industrije

515.040,34

1.500.000,00

2.015.040,34

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj