Kako učinkovito postavljati cilje in želene rezultate v podjetju

Kako učinkovito postavljati cilje in želene rezultate v podjetju

26. 09. 2023

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Primorski tehnološki park, www.primorski-tp.si

V prispevku boste spoznali OKR, učinkovito tehniko, ki podjetnikom pomaga pri učinkovitem postavljanju ciljev in doseganju ključnih rezultatov. OKR je kratica za angleški izraz Objectives and Key Results (tj. cilji in ključni rezultati). OKR je zelo priljubljena tehnika določanja ciljev, ki jo uporabljajo najvišje vodstvo in ekipe za pomoč pri izvajanju strategije.

Glavni namen OKR je določitev jasnih in ambicioznih ciljev, zagotovitev skladnosti, redno merjenje napredka in hkrati spodbujanje predanosti. Ena največjih prednosti OKR je v preprostosti in usmerjenosti v rezultate.

Če ste oseba na vodstvenem položaju ali pa posameznik, ki prisega na cilje, ste skoraj zagotovo že slišali za OKR.

Najprej je prav, da spoznamo in razumemo osnove OKR, to je ciljev in ključnih rezultatov. OKR ni nič drugega kot cilj, zapisan na naslednji način: „Dosegli bomo [ta in ta cilj], kar bomo merili s [temi in temi ključnimi rezultati].“ Kot že samo ime pove, je OKR sestavljen iz dveh delov, tj. iz:

 • cilja (O - objective) in
 • nekaj povezanih ključnih rezultatov (KR - key results), teh je običajno 3 do 5.

Primer OKR:

 • Cilj: Začeti ustvarjati potencialne stranke z vsebinskim marketingom
 • Ključni rezultati:

1. Pridobiti 25 povratnih povezav

2. Povečati organski promet na spletnem mestu za 30%

3. Povečati konverzijo preizkusne različice za 5%

4. Pridobitev 100 potencialnih kupcev

V nadaljevanju si lahko natančneje ogledate vsakega od dveh elementov OKR:

1. CILJ

Cilj je izjava o tem, kaj je treba doseči. To je tisto, kar želimo doseči, se pravi končni rezultat. Vprašanji, na katerih cilj temelji, bi morali biti „Kam želimo priti?“ in „Kaj želimo doseči?“. Cilj mora biti ambiciozen, konkreten in pomemben. Bistvo je, da se identificira nekaj temeljnih ciljev za organizacijo, ki lahko pripeljejo do največjega napredka, medtem ko se vsemu drugemu pripiše nižjo prioriteto.

V okviru OKR bi moral biti cilj tako ambiciozen, da je že nekoliko nelagoden in te prisili, da izstopiš iz cone udobja, po drugi strani pa mora biti tudi kratek in enostaven, da si ga lahko zapomnimo. Kako formalno je cilj zapisan, je odvisno od posameznega podjetja.

Najpogostejša napaka, ki jo običajno naredimo je, da je cilj zapisan kot ključni rezultat.

S pravilno zastavljenim ciljem se izognemo zmedi in slabi izvedbi.

2. KLJUČNI REZULTATI

Ključni rezultati (K) predstavljajo osnovo za merjenje napredka. Vprašanje za ključni rezultat je „Kako bomo vedeli, da smo prišli tja?“. Ključni rezultati morajo biti merljivi in preverljivi. Potrebujejo začetno in ciljno vrednost. Če ključni rezultat nima številke, ni ključni rezultat. Cilj je dosežen, ko so doseženi vsi ključni rezultati, ti pa morajo temeljiti na nečem, kar je mogoče izmeriti, kot so na primer prihodki, uspešnost, angažiranost, rast itd. Ključnih rezultatov ne sme biti več kot pet na cilj, idealno jih je 3 do 5.

Še nekaj je pomembno, ko definiramo ključne rezultate:

 • Rezultat je vedno vrednost, učinek, vedenje, sprememba, donosnost naložbe itd..
 • Rezultat ni naloga, opravilo ali zahteva.
 • Rezultat ni prodajni načrt ali poročilo.
 • Rezultat je na primer 10 novih kupcev.

V podjetniškem podpornem okolju je rezultat lahko:

 • 10 novih inkubirancev ali pa
 • 20 uspešno mentoriranih podjetij
 • Rezultat ni 'opravljenih 50 mentorskih ur'. Slednje je opravilo, ne rezultat.

Torej, za vsak ključni rezultat mora biti jasen dokaz, da je bil dosežen. Dokazi so lahko meritve, dnevniki sprememb, opombe, poročila itd. Dokazi morajo biti verodostojni in dostopni vsem vpletenim v OKR.

Vodje, menedžerji, podjetniki bi morali trdno stati za nekaj OKR-jev, ki članom ekipe prinašajo jasnost, usmeritev in izhodišče za ocenjevanje.

Sedaj, ko razumemo glavno filozofijo OKR, si poglejmo, kako OKR uporabiti na ravni organizacije.

Več o tem

»Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj