Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za odpravo posledic poplav in plazov

Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za odpravo posledic poplav in plazov

26. 09. 2023

Objavljeno: Zavod RS za zaposlovanje, 18. 9. 2023, www.ess.gov.si

Od sobote, 16. septembra, velja odredba o določitvi poklicev in dejavnosti, ki so nujni za odpravo posledic poplav in plazov in v katerih se lahko zaposlujejo tuji delavci. Odredbo je izdal minister za delo Luka Mesec v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP), ki je začel veljati 2. septembra.

Odredba določa poklice, v katerih lahko delodajalci zaradi odprave in preprečitve posledic poplav in plazov zaposlujete tuje delavce na podlagi ZIUOPZP. Pri tem je pomembno, da takšni delodajalci že izvajate dejavnosti z delavci iz poklicev, v katerih želite zaposliti tuje delavce. 

Ravno tako velja poudariti, da tuje delavce v omenjenih poklicih za namen odprave posledic poplav in plazov lahko zaposlite delodajalci iz dejavnosti A, B, C, D, E, F, G, H, Q in S, kot jih določa Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD 2008).

Poglejte seznam poklicev!

 • 1. Voznik težkih tovornjakov in vlačilcev (koda 8332);
 • 2. Zidarji ipd. (koda7112);
 • 3. Tesarji ipd. (koda 7115);
 • 4. Monterji in serviserji vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav ipd. (koda 7126);
 • 5. Varilci ipd. (koda 7212);
 • 6. Orodjarji ipd. (koda 7222);
 • 7. Elektroinštalaterji (koda 7411);
 • 8. Elektromehaniki (koda 7412);
 • 9. Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah (koda 9313);
 • 10. Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah (koda 9312);
 • 11. Gradbinci ipd. (koda 7119);
 • 12. Betonerji ipd. (koda 7114);
 • 13. Gradbinci zaključnih del ipd. (koda 7129);
 • 14. Mehaniki in serviserji kmetijskih, industrijskih in drugih strojev (koda 7233);
 • 15. Izvajalci suhomontažne gradnje, štukaterji ipd. (koda 7123);
 • 16. Upravljavci strojev za zemeljska dela ipd. (koda 8342);
 • 17. Pripravljavci in monterji kovinskih konstrukcij (koda 7214);
 • 18. Pleskarji ipd. (koda 7131);
 • 19. Polagalci podov ipd. (koda 7122);
 • 20. Krovci (koda 7121);
 • 21. Izolaterji (koda 7124);
 • 22. Monterji in serviserji klimatskih in hladilnih naprav (koda 7127);
 • 23. Upravljavci žerjavov, dvigal ipd. (koda 8323);
 • 24. Upravljavci strojev za proizvodnjo cementnih, mineralnih in drugih izdelkov iz kamna (koda 8114);
 • 25. Delavci za preprosta gozdarska dela (koda 9215);
 • 26. Gozdarji ipd. (koda 6210);
 • 27. Kleparji (koda 7213);
 • 28. Upravljavci premičnih kmetijskih in gozdarskih strojev (koda 8341);
 • 29. Monterji in polagalci kablov (koda 7215);
 • 30. Keramiki ipd. (koda 7314);
 • 31. Monterji električnega omrežja (koda 7413);
 • 32. Tehniki za gradbeništvo, geodezijo ipd. (koda 3112);
 • 33. Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah (koda 9112);
 • 34. Kuhar (koda 5120);
 • 35. Ročni pralci in likalci oblačil, tekstilij ipd. (koda 9121);
 • 36. Kuhinjski pomočniki (koda 9412);
 • 37. Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu (koda 5322).

Uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki so uporabljeni za ženske in moške slovnične oblike.

V navedenih poklicih, ki jih na trgu dela primanjkuje in so nujno potrebni za odpravo posledic poplav in plazov, bo v skladu z ZIUOPZP omogočen hitrejši začetek dela tujih delavcev, državljanov tretjih držav, ki za vstop in bivanje v Sloveniji ne potrebujejo vizuma.

Tuji delavci bodo lahko začeli delo na podlagi dovoljenja, ki ga Zavod RS za zaposlovanje izda v skladu z dvostranskim meddržavnim sporazumom o zaposlovanju (Bosna in Hercegovina, Srbija) in se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju, ter potrdila upravne enote o predloženi vlogi za enotno dovoljenje.

Pri zaposlovanju delavcev, ki prihajajo iz držav, s katerimi Slovenija nima sklenjenega sporazuma o zaposlovanju, in takšni delavci za vstop v našo državo ne potrebujejo vizuma, bo zavod izdal soglasje na podlagi vloge za enotno dovoljenje, ki se predloži pri upravni enoti.

Popolne vloge za izdajo dovoljenja in zahtevke upravne enote za izdajo soglasja k enotnemu dovoljenju za tuje delavce, potrebne pri odpravi posledic poplav, bo zavod obravnaval prednostno, najkasneje v 10 dneh od prejema popolne vloge. Pri tem ne bo potrebna kontrola trga dela (ugotavljanje pogoja, da v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe).

Pomembno je, da bodo tuji delavci prve tri mesece oziroma do pravnomočne odločitve o vlogi za enotno dovoljenje lahko opravljali delo:

 • na podlagi izdanega dovoljenja po sporazumu z BiH ali Srbijo in potrdila upravne enote o predloženi vlogi za enotno dovoljenje ali
 • na podlagi izdanega soglasja in potrdila upravne enote o oddani vlogi za enotno dovoljenje, ki bosta tujcu dovoljevala prebivanje v Sloveniji do pravnomočne odločitve o vlogi za enotno dovoljenje.

Odredba o določitvi poklicev in dejavnosti navaja tudi možnost, da tuji delodajalci s svojimi napotenimi delavci izvajajo storitve za naročnike v Sloveniji zaradi odprave posledic poplav in plazov. V skladu z ZIUOPZP bo omogočen hitrejši začetek izvajanja takšnih storitev.

Tuji delavci, ki bodo pridobili dovoljenje ali soglasje na podlagi ZIUOPZP (89. člen), lahko opravljajo le dela, ki so povezana z odpravo posledic poplav in plazov, in sicer le na ozemlju Slovenije.

Pravne podlage

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj