Omogočena oddaja vlog za povračilo nadomestila plače zaradi posledic poplav

Omogočena oddaja vlog za povračilo nadomestila plače zaradi posledic poplav

22. 08. 2023

Vir in informacije: SPOT svetovanje Savinjska, 17. 8. 2023, Avtorica: Simona Zupanc

Od 17. avgusta 2023 lahko na Portalu za delodajalce predložite vlogo za povračilo nadomestila plače zaradi višje sile ali začasnega čakanja na delo v povezavi s posledicami poplav.

Novela zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki je pričela veljati 11. avgusta, ureja interventne ukrepe za odpravo posledic poplav iz avgusta 2023 ter pri Zavodu za zaposlovanje omogoča uveljavljanje:

 • povračila nadomestila plače v primeru višje silezaradi posledic naravne nesreče in 
 • povračila nadomestila plače na začasnem čakanju na delo

Kdaj lahko delodajalec uveljavlja pravico do nadomestila plače v primeru višje sile?

Povračilo nadomestila plače v primeru višje sile lahko delodajalec uveljavlja za tiste delavce, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile ter je to posledica naravne nesreče poplav iz avgusta 2023, in sicer gre za primere: 

 • nezmožnosti prihoda na delo
 • nezmožnost opravljanja dela zaradi opravljanja nujnih ravnanj, kot so: 
  • odpravljanja škode, zavarovanja življenja, zdravja ljudi, živali,
  • odvračanja in preprečevanja škode
 • drugih okoliščin, ki preprečujejo opravljanje dela zaradi posledic te naravne nesreče (npr. zaradi zagotavljanja varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev ipd.). 

Pravico do ukrepa nadomestila plač delavcev zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic poplav v avgustu 2023 lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:

 • neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2022 višji od 70 %,
 • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti spada v skupino K, in je imel na dan 3. avgust 2023 več kot deset zaposlenih,
 • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Nadomestilo plače bo delavec lahko prejemal za čas, ko obstajajo okoliščine višje sile. To znaša 80 % osnove (povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti), pri čemer nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače. 

Kdaj lahko delodajalec uveljavlja nadomestilo plače na začasnem čakanju na delo?

Pravico do delnega povračila nadomestila plače delavcem od 3. avgusta dalje lahko uveljavljajo tisti delodajalci, ki so bili registrirani najpozneje na dan 2. avgusta 2023 ter začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic poplav (npr. zaradi poplavljenih poslovnih prostorov ali drugih okoliščin, ki onemogočajo delo), razen če niso:

 • neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine,
 • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti in ima na dan 2. avgust 2023 več kot deset zaposlenih,
 • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Prav tako delodajalci ne morejo tega nadomestila uveljavljati za:

 • osebo, ki z delodajalcem nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi,
 • delavca v času teka odpovednega roka.

Nadomestilo znaša 80 % plače in ne sme biti nižje od minimalne plače. Upravičeno izplačano nadomestilo plače za čakanje na delo bo država delodajalcu povrnila v 80 % nadomestila plače  z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II). 

Ukrep višja sila je v veljavi od 3. avgusta 2023 do 31. decembra, čakanje na delo pa od 3. avgusta do 31. oktobra 2023 z možnostjo podaljšanja. 

Naj poudarimo, da zaradi odprave posledic poplav iz avgusta 2023 lahko uveljavljate tako višjo silo kot čakanje na delo, saj je delo lahko onemogočeno tudi iz obeh razlogov.

Na primer:

 • Višja sila je nastala na strani zaposlenega, ker ni mogel priti na delo zaradi neprevozne ceste, plazu in podobno.
 • Razlog za napotitev zaposlenega na začasno čakanje na delo je nastal na strani delodajalca, ker zaradi posledic poplave začasno ne more zagotavljati izvajanja dela.

Vendar pa pri tem za isto obdobje ne morete uveljavljati obeh ukrepov za istega zaposlenega.

Oddaja vloge 

Vlogo za povračilo nadomestila plače zaradi višje sile in začasnega čakanja na delo elektronsko predložite na Portalu za delodajalce

Pred prvo uporabo portala se registrirate

Vlogo predložite v 15 dneh:

 • od uveljavitve ZOPNN-F (do 28. 8. 2023) oziroma
 • od začetka odsotnosti zaposlenega zaradi višje sileali
 • od napotitvezaposlenega na začasno čakanje na delo.

Priložite vsa potrebna dokazila. Pri tem vam je na voljo Priročnik za oddajo vloge.

Tisti delodajalci, ki bodo imeli težavo z dostopom do računalnika, bodo lahko obiskali katero izmed lokacij, kjer ima Zavod v kariernih središčih in kotičkih na voljo računalnik za izpolnitev vloge.  

Viri:

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj