Korak naprej pri zagotavljanju varnosti in zdravja delavk in delavcev

Korak naprej pri zagotavljanju varnosti in zdravja delavk in delavcev

08. 08. 2023

3 0
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2. 8. 2023, www.gov.si

Po tem, ko je 7. julija 2023 Ekonomsko-socialni svet soglasno potrdil predlog Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, je bil slednji 2. 8. 2023 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Po skoraj dvajsetih letih vzpostavljajo omejitve pri ročnem premeščanju bremen za delavke in delavce, ki jih bodo morali upoštevati vsi delodajalci v vseh panogah.

Sprejetje pravilnika je postalo nujno, saj so se v zadnjih letih pritiski kapitala po ustvarjanju profitov in s tem povezane vse večje obremenitve delavcev povečevali. Ročno premeščanje bremen sploh v dejavnosti, kot je trgovina, ima lahko uničujoče posledice za zdravje delovnih ljudi. Pri tem prevladujejo kostno-mišična obolenja, najpogostejša bolezen v EU, ki izhaja neposredno iz povečevanja obremenitev pri delovnem procesu. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v Sloveniji kostno-mišična obolenja vzrok za kar četrtino bolniških odsotnosti, ta obolenja pa pogosto vodijo tudi v invalidnosti. Januarja 2023 so na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdali Priročnik Kostno-mišična obolenja, povezana z delom, v katerem so specializanti medicine dela, prometa in športa nazorno opisali najbolj pogosta kostno-mišična obolenja in okoliščine na delovnem mestu, ki vodijo v njihov nastanek.

Delavke in delavci se pri svojem delu trenutno soočajo z izredno težkimi in ponavljajočimi se fizičnimi obremenitvami. Na palete, ki pogosto presegajo višino delavk, se zlagajo zaboji, ki tehtajo več kot 20 kg, pogosto je dvigovanje bremen na ali nad višino ramen. Delavke so redno primorane potiskati bremena, ki presegajo njihovo lastno težo. Pogosto je tudi prenašanje in prekladanje bremen, ki presegajo razumno in sprejemljivo težo. Stanje v dejavnosti trgovine, kjer je zaposlenih preko 100.000 delavk in delavcev, je tako alarmantno. Vse večje obremenitve in slabi delovni pogoji odvračajo mlade in brezposelne. Obstoječega kadra je posledično premalo, kar vodi v izčrpanost, bolniške odsotnosti ali celo invalidnost.

Na podlagi pravilnika in s pomočjo orodja za ocenjevanje tveganja pri ročnem premeščanju bremen bodo vsi delodajalci obvezani pripraviti oceno tveganja. Glede na ugotovljeno stopnjo ocene tveganja pravilnik jasno določa ukrepe, ki jih morajo delodajalci izvesti za zagotavljanje varnosti in zdravja delavk. Ob visoki stopnji tveganja za varnost in zdravje bodo delodajalci primorani zagotoviti uporabo dvižnih in drugih pripomočkov. Posebno pozornost pravilnik namenja varovanju mlajših ter starejših delavcev, žensk, nosečnic ter tistih delavcev, za katere izvajalec medicine dela ugotovi zdravstvene omejitve.

Pravilnik sprejemajo v času, ko že tako slabe delovne pogoje v skladiščih, trgovinah, logističnih centrih ter proizvodnih obratih, dodatno načenja povečano izkoriščanje delovne sile. Povečano izkoriščanje je posledica iskanja dodatnih profitov, izraža pa se kot pritisk na delovne ljudi, da v enakem času opravijo več dela. Povečanje izkoriščanja po eni strani pomeni profite za lastnike kapitala po drugi pa iztrošenost, bolezni, poškodbe, invalidnosti ter vsesplošno poslabšanje zdravja delovnih ljudi.

Prehodno obdobje za uveljavitev pravilnika je 12 mesecev po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V tem času bodo na osrednjem državnem portalu (gov.si) objavljene tudi praktične smernice za ocenjevanja tveganj pri ročnem premeščanju bremen. Ministrstvo za delo bo tekom prehodnega obdobja zagotovilo tudi ustrezna usposabljanja.

Tako bo omogočena ustrezna implementacija pravilnika v praksi, vzpostavljena pa bo tudi podlaga za učinkovit inšpekcijski nadzor s področja varnosti in zdravja pri delu. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti verjamejo, da je zdravje delovnih ljudi pomembnejše od profitov.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj