Objavljen javni razpis za gospodarske naložbe v Slovenskem Porabju

Objavljen javni razpis za gospodarske naložbe v Slovenskem Porabju

01. 08. 2023

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, 30. 6. 2023, www.gov.si

Zveza Slovencev na Madžarskem objavlja javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem. V letih 2023 in 2024 bo za gospodarski razvoj na teh območjih na voljo 488.750 evrov. Sredstva zagotavlja Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Upravičenci lahko zaprosijo za sofinanciranje do največ 75 odstotkov upravičenih stroškov, kar lahko znaša med 3000 in 50.000 evri sofinanciranja na projekt. Upravičeni stroški tega javnega razpisa so gradbena in obrtniška dela, nakup strojev in opreme.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje novih in nadgradnja obstoječih proizvodnih zmogljivosti v mikro, malih in srednje velikih podjetjih na upravičenem območju Slovenskega Porabja, kot izhaja iz programskega območja Programa spodbujanja gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem 2021-2024.

Upravičeni prijavitelji so vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis registrirane vsaj 12 mesecev ter katerega ustanovitelj in/ali vsaj 50 odstotkov zaposlenih so fizične osebe z znanjem slovenskega jezika, ki se izrečejo za pripadnika slovenske narodnosti.

Prijavitelji morajo prav tako izhajati iz naslednjih upravičenih območij:

  • Dolnji Senik / Alsószölnök,
  • Števanovci / Apátistvánfalva,
  • Gornji Senik / Felsőszölnök,
  • Verica-Ritkarovci / Kétvölgy,
  • Andovci / Orfalu,
  • Sakalovci / Szakonyfalu,
  • Monošter-Slovenska ves / Szentgotthárd - Rábatótfalu városrésze,
  • Monošter / Szentgotthárd.

Na spletni strani Zveze Slovencev na Madžarskem so na voljo tudi vsi potrebni dokumenti in obrazci.

Vloge na razpis je treba oddati priporočeno po pošti v zaprti ovojnici v skladu z razpisno dokumentacijo. Rok za oddajo vlog je 16. avgust 2023. Vlogo je treba poslati na naslov: Zveza Slovencev na Madžarskem, Gardonyi ulica 1, 9970 Monošter.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj