Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

25. 07. 2023

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Regionalna gospodarska zbornica Celje, 24. 7. 2023, https://rgzc.gzs.si/

Na Ministrstvu za finance je v pripravi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (predlog ZDDPO-2) - PRILOGA.

Namen sprememb in dopolnitev je prilagoditev zakonodaje mednarodnim zavezam. Spremembe se nanašajo na določanje poslovne enote in omejevanja priznavanja obresti za davčne namene.

V nadaljevanju so navedene nekatere spremembe in dopolnitve, ki jih predvideva Predlog ZDDPO-2.

1. Spremembe na področju določanja poslovne enote.

 • Predvideva se sprememba 6., 7., in 8. člen trenutno veljavnega zakona in se nanaša na ureditev zakona glede določil kaj se šteje za poslovno enoto oziroma kdaj kraj poslovanja ni poslovna enota. 
 • Po ZDDPO-2 se kot poslovna enota nerezidenta šteje gradbišče, projekt gradnje, montaže ali postavitve ali nadzor v zvezi z njimi, če dejavnost oziroma posli trajajo dlje kot 12 mesecev. Predlog zakona predlaga znižanje časovnega obdobja iz 12 mesecev na 6 mesecev.
 • 7. člen ZDDPO-2 določa kdaj se kraj poslovanja nerezidenta ne šteje za poslovno enoto. Predlaga se sprememba, ki bi omejila uporabo izjem pri opredelitvi poslovne enote na dejavnosti, ki so pripravljalne ali pomožne narave. Namen spremembe je preprečiti zlorabe.
 • Spremembe in dopolnitve v 8. členu zakona se nanašajo tudi na institut opredelitve vira dohodka, ki je institut s pomočjo katerega se opredeli kraj oziroma državo, v kateri ima določen dohodek svoj vir. Sprememba je povezana s spremembo Vzorčne davčne konvencije OECD, ki je določila dodaten pogoj glede izhajanja vrednosti deleža iz nepremičnin kadar koli v določenem obdobju pred odtujitvijo deleža, in ne le v času odtujitve deleža. 

2. Spremembe na področju določanja davčne obravnave priznavanja obresti.

 • Predlaga se nov 54.c člen ZDDPO-2, ki bi urejal pravilo o omejevanju priznavanja obresti za davčne namene (t. i. pravilo EBITDA). Gre za omejevanje obresti za davčne namene v primeru posojil med povezanimi podjetji znotraj skupine.
 • Nov člen bi določal, da se kot dohodek zavezancu, ki je povezana oseba, v davčnem obdobju, v katerem nastanejo, priznajo presežni stroški izposoje do višjega zneska od:
  • 30 odstotkov dobička davčnega zavezanca pred obrestmi, davki in amortizacijo (v nadaljnjem besedilu: EBITDA), ali
  • 1.000.000 EUR. 
 • Pri tem se za povezano osebo šteje:
  • oseba, v kateri je davčni zavezanec neposredno ali posredno udeležen s 25 odstotki ali več glasovalnih pravic ali lastništva kapitala ali je upravičen do prejetja 25 odstotkov ali več dobička te osebe;
  • posameznik ali oseba, ki je neposredno ali posredno udeležen s 25 odstotki ali več glasovalnih pravic ali lastništva v kapitalu zavezanca ali je upravičen do prejetja 25 odstotkov ali več dobička zavezanca. 

Rok za oddajo komentarjev je 18. avgust. 

Vir: Ministrstvo za finance

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj