Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

25. 07. 2023

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 79, Datum: 21. 7. 2023, Stran: 1459

V Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah (Uradni list RS, št. 166/22 in št. 61/23), se v 8. točki Okvirna razpoložljiva sredstva javnega razpisa, spremenijo prvi, drugi in tretji odstavek tako, da se sedaj glasijo:

»Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 15.500.000,00 EUR.

Pravice porabe bodo na razpolago na proračunski postavki 221456 - C3K11IC - Trajnostni razvoj slovenskega turizma - Javna turistična infrastruktura - NOO - MGRT in na proračunski postavki 231552 - Trženje in razvoj turizma. Sredstva bodo zagotovljena na evidenčnem projektu 1611-21-0015.«.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena in v veljavi.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj