Sprememba Javnega razpisa za podintervencijo subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2023

Sprememba Javnega razpisa za podintervencijo subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2023

18. 07. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 77, Datum: 14. 7. 2023, Stran: 1425

V Javnem razpisu za podintervencijo subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2023 (Uradni list RS, št. 69/23) se v poglavju 1. Predmet javnega razpisa točki 1.2 in 1.3 spremenita tako, da se glasita:

»1.2 Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2023 znaša do 88.815,20 eurov.

1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:

  • PP 221642 Strateški načrt SKP 2023-2027 - sektor čebelarskih proizvodov - EU, v višini do 44.407,60 eurov,
  • PP 221643 Strateški načrt SKP 2023-2027 - sektor čebelarskih proizvodov - slovenska udeležba, v višini do 44.407,60 eurov.«.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena in v veljavi.

Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj