Sprememba Javnega razpisa z oznako P7E 2023 - Krizno likvidnostni kredit

Sprememba Javnega razpisa z oznako P7E 2023 - Krizno likvidnostni kredit

18. 07. 2023

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

 

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 77, Datum: 14. 7. 2023, Stran: 1426

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe vsebine Javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7E 2023 - Krizno likvidnostni kredit, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 74 z dne 7. 7. 2023, Ob-2582/23. Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa:

4.1. Splošni pogoji kandidiranja

Se v prvem odstavku spremeni točka k) in se v celoti nadomesti z:

»je financiranje z zaprošenim kreditom upravičeno z vidika odprave energetske krize na poslovanje podjetja. Pri tem mora vlagatelj dosegati naslednji kriterij:

  • letni strošek energije je v letu 2022 znašal vsaj 0,5 % glede na čiste prihodke od prodaje (izračun na podlagi IPI 2022: (AOP132 / AOP110) x 100).

Samostojni podjetniki in zavodi letni promet stroška energije v letu 2022 izkažejo z izpisom finančne konto kartice 402 - strošek energije (evidentiranje stroška energije v skladu s priporočenim enotnim kontnim načrtom na konto 402 - strošek energije, ki ga je sprejel Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo 11. decembra 2015 in spremenil 18. decembra 2018, na podlagi 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08)). Iz finančne konto kartice mora biti razvidno, da strošek energije pripada vlagatelju«

6. Vsebina vloge

Se doda nova točka (5), ki glasi:

»Samostojni podjetniki in zavodi letni promet stroška energije v letu 2022 izkažejo z izpisom finančne konto kartice 402 - strošek energije. Iz finančne konto kartice mora biti razvidno, da strošek energije pripada vlagatelju.«

Se spremeni drugi odstavek in se v celoti nadomesti z:

»Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj obveščen s pozivom na dopolnitev preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Pri tem pa velja, da lahko dopolni le točke 3, 4 in 5.«

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj