Za gospodarstvo, turizem in šport letos na voljo še dodatnih 34,3 milijona evrov razvojnih spodbud

Za gospodarstvo, turizem in šport letos na voljo še dodatnih 34,3 milijona evrov razvojnih spodbud

27. 06. 2023

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, 23. 6. 2023, www.gov.si

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je povečalo obseg razvojnih sredstev, ki jih bo objavilo v tem letu iz začetno napovedanih 304,9 milijona evrov na 339,2 milijona evrov. Dodatna sredstva bodo namenili za podporo zagonskim in hitro rastočim podjetjem ter inovativnim podjetjem, obenem pa bomo znatno povečali tudi obseg interventnih posojil za omilitev posledic energetske krize.

Več o tem

Do sedaj je bilo v letu 2023 objavljenih že sedem razpisov v skupni vrednosti 39,5 milijona evrov, in sicer za: sofinanciranje kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji; uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu; za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije; za izvajalce letnega programa športa; za organizacijo velikih mednarodnih športnih prireditev; za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo v letu 2023; ter za SPOT Global +.

Omenjene ukrepe izvajajo sami in pa preko izvajalcev, ki so Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (SPIRIT Slovenija)Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (SPS)SID banka in Slovenska turistična organizacija (STO).

Kakšne so spremembe načrta razvojnih spodbud?

Poleg ukrepov s področja športa, ki so omenjeni zgoraj, v načrt umeščajo tudi nov ukrep s področja podjetništva - to je vsebinska podpora za hitrejšo globalno in trajnostno rast zagonskih in hitro rastočih podjetij ter inovativnih malih in srednje velikih podjetij v obdobju 2023-2028. Ta bo dopolnil in nadgradil obstoječo ponudbo podpornega okolja. Z ukrepom bodo podpirali tudi komercializacijo inovativnih (visoko)tehnoloških podjetniških idej, pri tem pa upoštevali specifičnost določenih panog.

Večje povišanje sredstev predvidevajo na ukrepu Nova interventna ugodna posojila za omilitev posledic energetske ali ukrajinske krize SPS (na osnovi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize - ZPGOPEK). Poleg prej načrtovanih 10 milijonov evrov vplačil iz proračuna Republike Slovenije bodo za ta ukrep namreč dodatno namenili 20 milijonov evrov iz namenskega premoženja SPS, ki bo tudi izvajalec ukrepa.

Manjši povišanji načrtovanih sredstev, in sicer za 0,63 milijona evrov načrtujejo še na dveh ukrepih, to sta spodbujanje turističnih in dopolnilnih dejavnosti ter razvoj lokalnih produktov na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem in pa mikro spodbude v lesarstvu 2.0.

Potencialne prijavitelje pozivajo, da spremljajo spletno stran ministrstva ter izvajalskih organizacij ministrstva, in da se s kakršnimikoli vprašanji vezanimi na navedene ukrepe obrnete na eusredstva.mgts@gov.si. Dodatno pa podajajo tudi informacijo o že objavljenih ukrepih, na katere je še možna prijava.

Aktualni in napovedani javni razpisi

- Aktualni javni razpisi

Trenutno objavljeni javni razpisi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in izvajalskih institucij, na katere se upravičenci še lahko prijavijo.

Predstavitve

- Napovedani javni razpisi za 2023

Ukrepi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in izvajalskih institucij, katerih objavo načrtujemo izvesti do konca leta 2023.

Predstavitve

Načrt razvojnih spodbud 2023

  • Brošura Načrt razvojnih spodbud 2023 (posodobljena)

Brošure, publikacije

Brošura Načrt razvojnih spodbud 2023

Brošure, publikacije

Predstavitev razvojnih spodbud na novinarski konferenci

Predstavitve

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj