Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2023

Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2023

27. 06. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 69, Datum: 23. 6. 2023, Stran: 1334

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov iz podintervencije Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2023. Glavni namen je obnova starih tipičnih čebelnjakov, ki imajo zgodovinsko vrednost in so vpisani v Registru starih čebelnjakov pri Čebelarski zvezi Slovenije oziroma v Registru nepremične kulturne dediščine.

Aktivnosti za izvajanje podintervencije Sofinanciranje čebelarske opreme po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. januarjem 2023 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2023. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.

Upravičeni stroški so stroški obnove tipičnih čebelnjakov, ki so lahko leseni, kamniti ali opečni (razna restavratorska dela, vključno z barvanjem, obnovo in manjšo zamenjavo posameznih delov), so s projektom neposredno povezani in so potrebni za njegovo izvedbo.

Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali v obdobju upravičenosti in bili plačani med 1. januarjem 2023 in 31. julijem 2023 ter temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah.

Upravičeni stroški so določeni na podlagi tržno primerljivih pisnih ponudb treh ponudnikov, pri čemer se pri izračunu višine upravičenih stroškov upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno, ki vsebuje tudi količine materiala in delo.

Več

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so fizične ali pravne osebe, določene v 26. členu Uredbe. Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja, če izpolnjuje pogoje iz 27. člena Uredbe.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev v programskem letu 2023, znaša do 24.407,50 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po treh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2023 do 23.59.

Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo, v primeru porabe razpisanih sredstev, objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, Tel: (01) 580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po e-pošti na naslov: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave: www.gov.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj