Do konca leta gospodarstvu na voljo 258 milijonov evrov povratnih sredstev

Do konca leta gospodarstvu na voljo 258 milijonov evrov povratnih sredstev

19. 06. 2023

Vir in informacije: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, www.gzdbk.si

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport skupaj s SID banko do konca leta omogoča 158 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih finančnih instrumentov. Predvidoma jeseni pa nameravajo vzpostaviti nov sklop posojil v višini 100 milijonov evrov za podjetja, ki jih je prizadela energetska ali ukrajinska kriza.

Trenutno je podjetjem do konca leta iz Sklada skladov in Sklada skladov - covid19 na voljo še 93 milijonov evrov prostih sredstev, in sicer za raziskave, razvoj in inovacije, financiranje malih in srednje velikih podjetij (MSP), krožnega gospodarstva, mikroposojila ter lastniško in kvazi-lastniško financiranje. V okviru posojilnih skladov je na voljo 41 milijonov evrov za zagotavljanje likvidnosti in spodbujanje investicij za podjetja, ki so utrpela škodo v energetski krizi, šest milijonov evrov za financiranje v turistični panogi ter 18 milijonov evrov za tehnološke inovacije v kapitalskih družbah.

Sklad skladov in Sklad skladov Covid-19

V okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 lahko podjetja vseh velikosti ter tudi samostojni podjetniki in zagonska podjetja do konca leta prek različnih finančnih instrumentov financiranja koristijo skupno še do 93 milijonov evrov.

Za posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (naložbeno področje RRI) je podjetjem vseh velikosti do konca leta na voljo še do 40 milijonov evrov. Finančna instrumenta (posojila in jamstva) omogočata financiranje do 10 milijonov evrov, ročnosti do 10 let, financiranje 100 odstotkov upravičenih stroškov z vključenim DDV ter moratorij na odplačilo glavnice. Sredstva so na voljo pri Delavski hranilnici, Gorenjski banki, N banki in SID banki.

Za posojila za financiranje MSP, vključno krožnega gospodarstva, mikroposojila ter lastniškega in kvazi-lastniškega financiranja (naložbeno področje MSP) je malim in srednje velikim podjetjem do konca leta na voljo do 50 milijonov evrov. Finančni instrumenti v odvisnosti od instrumenta mdr. omogočajo financiranje do 10 milijonov evrov, ročnosti do 10 let, oziroma do 25.000 evrov in ročnosti do 5 let v primeru mikroposojil, financiranje 100 odstotkov upravičenih stroškov z vključenim DDV ter moratorij na odplačilo glavnice. Sredstva so na voljo pri Delavski hranilnici, NLB, Primorski hranilnici Vipava in SID banki. Vsa razpoložljiva sredstva Slovenskega podjetniškega sklada v okviru zadnjega razpisa so že v fazi odobravanja.

Pri posojilih za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (naložbeno področje energetska učinkovitost), ki so namenjena javnemu sektorju in ESCO podjetjem je na voljo še okoli tri milijone evrov. Program omogoča posojila od 100.000 evrov pa do razpoložljivih sredstev, dobo posojila od pet pa do 25 let, financiranje 100 odstotkov upravičenih stroškov z vključenim DDV ter moratorij na odplačilo glavnice do polovice ročnosti posojila.

Poleg SID banke so finančni posredniki Delavska hranilnica, Gorenjska banka, NLB, Primorska hranilnica Vipava, N banka in Slovenski podjetniški sklad zaznali prednosti finančnih instrumentov in njihovih učinkov v obliki ugodnejših pogojev za končne prejemnike tako z vidika cenovnih pogojev, ročnosti in zavarovanj, hkrati pa finančni posredniki prispevajo tudi s svojimi lastnimi sredstvi k uresničitvi zastavljenih ciljev.

Od leta 2017 do danes sta ministrstvo in SID banka skupaj s še šestimi finančnimi posredniki podprla skoraj 9000 končnih prejemnikov v skupni višini preko 390 milijonov evrov iz obeh skladov skladov.

Posojilni skladi

Slovenskemu gospodarstvu je za reševanje likvidnosti, podporo investicijam zaradi neposrednih ali posrednih učinkov krize zaradi agresije Rusije proti Ukrajini na voljo izredno ugodno financiranje po programu financiranja podjetij za odpravljanje posledic resne motnje v gospodarstvu v skupini višini 41 milijonov evrov. Program omogoča posojila od 100.000 evrov do 2 milijona evra in več, dobo posojil od 2 do 12 let, financiranje do 85 odstotkov upravičenih stroškov z vključenim DDV ter moratorij na odplačilo glavnice do polovice ročnosti posojila.

Poleg tega je šest milijonov evrov na voljo za spodbujanje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma. Podjetja lahko sredstva namenijo za naložbe v izgradnjo ali obnovo oziroma za obratni kapital. Program omogoča posojila od 100.000 evrov do 20 milijonov evra in več, dobo posojil od 2 do 30 let, odvisno od vrste namena financiranja, financiranje do 85 odstotkov upravičenih ter moratorij na odplačilo glavnice do polovice ročnosti posojila oziroma največ pet let.

Kmalu bo na voljo preko 18 milijonov evrov za spodbujanje kapitalskih družb k razvijanju in uvajanju tehnoloških inovacij, pri čemer bodo podjetja lahko najela kredite med 100.000 evri in 15 milijonov evri na projekt z ročnostjo najmanj šest let in največ 12 let. Moratorij na odplačilo je najmanj 2 leti in največ polovico ročnosti kredita.

Nov interventni posojilni sklad

Ministrstvo in SID banka pa najavljata tudi nov interventni posojilni sklad, ki bo na voljo predvidoma oktobra v skupni višini 100 milijonov evrov za reševanje posledic energetske ali ukrajinske krize, pri čemer bo 75 milijonov evrov zagotovila SID banka in 25 milijonov evrov gospodarsko ministrstvo.

Na spletni strani SID banke so na voljo vse splošne informacije o Skladu skladov in o Skladu skladov Covid-19.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj