Z direktivo do enakega plačila za enako delo

Z direktivo do enakega plačila za enako delo

19. 06. 2023

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 9. 6. 2023, www.gov.si

6. junija 2023 je stopila v veljavo EU Direktiva o krepitvi uporabe načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske s preglednostjo plačil in mehanizmi za izvrševanja (Direktiva o preglednosti plačil).

Direktiva določa ukrepe za preglednost plačil, kot so informacije o plačah za iskalce zaposlitve, pravica do seznanitve z nivojem plač zaposlenih, ki opravljajo enako delo ali delo enake vrednosti, ter obveznosti poročanja o razlikah v plačilih med spoloma za podjetja z več kot 100 zaposlenimi (javna in zasebna podjetja). Države članice EU imajo tri leta časa, da direktivo prenesejo v nacionalno zakonodajo.

Direktiva vključuje ukrepe za:

  • delodajalce, ki zaposlujejo več kot 50 zaposlenih in morajo svoje zaposlene seznaniti z merili, ki se uporabljajo za določanje višine plače in napredovanja,
  • zagotavljanje, da imajo delodajalci plačilne politike, ki zagotavljajo enako plačilo za enako delo ali delo enake vrednosti, in
  • omogočanje žrtvam diskriminacije, da uveljavljajo svojo pravico do enakega plačila in zahtevajo polno odškodnino (brez zgornje meje).

Poleg zgoraj navedenih obveznosti, ki veljajo za vse zasebne in javne delodajalce v EU, imajo delodajalci z več kot 100 zaposlenimi tudi obveznost poročanja o različnih vidikih razlik v plačilu med spoloma:

  • za delodajalce z več kot 250 zaposlenimi velja prva obveznost poročanja 7. junija 2027, nato pa vsako leto;
  • za delodajalce s 150 do 249 zaposlenimi je prva obveznost poročanja 7. junija 2027, nato pa vsaka tri leta,
  • za delodajalce z več kot 100 zaposlenimi se obveznost poročanja začne 7. junija 2031, nato pa vsaka tri leta.

Obveznost poročanja se nanaša na razlike v plačah med spoloma pri plači in variabilnih delih plače ter velja za vse zaposlene. Če poročanje o plačah pokaže neupravičeno in ne odpravljeno razliko v povprečni plači, ki znaša več kot pet odstotkov v katerem koli plačnem razredu, se izvede skupna ocena plač s predstavniki zaposlenih. 

Poleg tega države članice določijo pravila o učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih kaznih za kršitve pravic in obveznosti v zvezi z načelom enakega plačila za enako delo. Za javna podjetja države članice predpišejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da gospodarski subjekti pri izvajanju javnih naročil ali koncesij izpolnjujejo svoje obveznosti v zvezi z načelom enakega plačila za enako delo.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj