Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2023

Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2023

19. 06. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 64, Datum: 16. 6. 2023, Stran: 1273

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

  • Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
  • Ukrep 2: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
  • Ukrep 3: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sofinanciranja po tem javnem razpisu so pravne ali fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro in majhna podjetja ne glede na njihov pravni status, obliko ali lastništvo, če je njihova dejavnost, ki je predmet sofinanciranja, pridobitna dejavnost; to je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička, dohodka, ali če z opravljanjem te dejavnosti subjekt konkurira na trgu z drugimi subjekti in če se njihova dejavnost izvaja na upravičenem območju poslovanja, to je na območju Mestne občine Murska Sobota. Za vse upravičence se v tem razpisu uporablja izraz »podjetje«.

Za podjetje se po tem razpisu šteje:

  • samostojni podjetnik posameznik,
  • mikro in mala podjetja iz člena 2 Priloge k Priporočilu 2003/361/ES.

Upravičenci do nepovratnih sredstev se razlikujejo glede na ukrep, za katerega se prijavljajo.

Če se prijavitelj prijavlja za svojo poslovno enoto, mora biti le-ta registrirana do oddaje vloge.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2023 v višini do vključno 70.000,00 EUR. Predvidena okvirna sredstva po področjih so sledeča:

  • 35.000 EUR za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (ukrep 1)
  • 25.000 EUR za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov (ukrep 2)
  • 10.000 EUR za sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest (ukrep 3A in 3B).

Razpisnik: Mestna občina Murska sobota

Rok: Vloga mora biti oddana med 19. 6. 2023, od 8.00 ure naprej in 3. 7. 2023, do 12.00 ure.

Dodatne informacije: Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si do vključno 26. 6. 2023, do 12.00 ure. Mestna občina Murska Sobota bo odgovore objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 28. 6. 2023, do 15.00 ure.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Mestne občine Murska Sobota: www.murska-sobota.si, rubrika: Javni razpis Podjetništvo in malo gospodarstvo 2023.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj