AGRO finančni produkti

AGRO finančni produkti

30. 05. 2023

Vir in informacije: Slovenski regionalno razvojni sklad, 24. 5. 2023, www.srrs.si

  • AGRO PF - višina posojila: 5.000 - 450.000 €

Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo kmetijska gospodarstva odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva na območju Republike Slovenije.

Finančni produkt je po vsebini dolgoročno razvojno posojilo z ugodnimi pogoji, katerega cilj je izboljšanje dohodkovnega položaja kmetije in ustvarjanje delovnih mest na kmetijah, povečanje dodane vrednosti proizvodov in storitev in spodbujanje trženja, pri čemer Sklad daje prednost projektom, ki prispevanje k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje.

Namen finančnega produkta je podpora povečanju obsega oz. zaokroževanju kmetijskih zemljišč kmetijskih gospodarstev, s prednostno podporo projektom kmetijskih gospodarstev, ki povečujejo obseg kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane ter so ekološko in/ali okoljsko usmerjeni.

Finančni produkt je namenjen kmetijskim gospodarstvom, ki kupujejo kmetijska ali gozdna zemljišča.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj