Razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Metlika v letu 2023

Razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Metlika v letu 2023

30. 05. 2023

Objavljeno: Občina Metlika, 22. 5. 2023, www.metlika.si

Namen razpisa:

 • NAMEN A- subvencioniranje obrestne mere plačane od 01.12.2022 do 30.11.2023 za namenske dolgoročne kredite (finančni najem in krediti za obratna sredstva niso predmet sofinanciranja), za osnovna sredstva (razen osebnih avtomobilov in luksuzne opreme poslovnih objektov), za dobo najmanj 3 leta, najete v letu 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 in 2023 za razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavnosti;
 • NAMEN Bsubvencioniranje stroškov svetovalnih storitev za izdelavo investicijske (kadar se le-ta zahteva v razpisu za pridobitev sofinancerskih sredstev) in razpisne dokumentacije za prijave na razpise za pridobitev sredstev iz državnih ali mednarodnih virov od 01.12.2022 do 30.11.2023;
 • NAMEN C - subvencioniranje stroškov nematerialnih investicijod 01.12.2022 do 30.11.2023, zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oz. storitvenega programa;
 • NAMEN D - subvencioniranje stroškov promocijepovezanih s sodelovanjem na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini od 01.12.2022 do 30.11.2023;
 • NAMEN E- subvencioniranje najemnine za poslovne prostore v območju zgodovinskega jedra mesta Metlika, ki je opredeljeno v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu, plačane od 01.12.2022 do 30.11.2023;
 • NAMEN F - subvencioniranje najemnine in obratovalnih stroškov plačane od 01.12.2022 do 30.11.2023;
 • NAMEN G- subvencioniranje stroškov naložb v turistične nastanitvene zmogljivosti, plačane od 01.12.2022 do 30.11.2023.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Sredstva za subvencije so zagotovljena v proračunu Občine Metlika za leto 2023 v višini 33.000,00 EUR, in sicer za:

 • Namen A = 5.000,00 EUR
 • Namen B = 6.000,00 EUR
 • Namen C = 2.500,00 EUR
 • Namen D = 3.000,00 EUR
 • Namen E in F = 8.500,00 EUR
 • Namen G = 8.000,00 EUR

Razpisnik: Občina Metlika

Rok: Rok za oddajo vloge je 13. 7. 2023, do 12.00 ure.

Dodatne informacije: Morebitna vprašanja v zvezi z razpisom ali razpisno dokumentacijo se posredujejo izključno po elektronski pošti: adrijana.mavretic@metlika.si, s pripisom »Razpis subvencije gospodarstvo 2023«, najkasneje do 12.06.2023, do 12.00 ure. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani: www.metlika.si, pri objavi razpisa in razpisne dokumentacije. Vsi objavljeni odgovori bodo imeli status dopolnitve dokumentacije razpisa.

Razpisna dokumentacija: Razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani Občine Metlika: www.metlika.si, pod Javni razpisi in objave.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vsak delovni dan tudi prejmejo na Občini Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Kontaktna oseba: Adrijana Mavretič.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj