Sprememba Javnega razpisa za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2023

Sprememba Javnega razpisa za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2023

30. 05. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 58, Datum: 26. 5. 2023, Stran: 1120

V Javnem razpisu za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2023, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 50/23 z dne 5. 5. 2023, se v poglavju 4. Pogoji za pridobitev javnih sredstev v točki 4.7 črta besedilo »Vlagatelj mora priložiti izpolnjeno in s strani občine svojega stalnega oziroma začasnega prebivališča, žigosano in podpisano izjavo o ne/sofinaciranju«.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena in v veljavi.

Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj