Nov razpis za mala in srednje velika podjetja na obmejnih problemskih območjih

Nov razpis za mala in srednje velika podjetja na obmejnih problemskih območjih

23. 05. 2023

Vir in informacije: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, 19. 5. 2023, www.gov.si

Razpis je namenjen spodbujanju začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih. Preko razpisa bo malim in srednje velikim podjetjem na voljo 8,3 milijona evrov nepovratnih in 9 milijonov evrov povratnih sredstev.

Gre za drugi razpis s področja pomoči obmejnim problemskim območjem. Namen razpisa je s sredstvi za obmejna problemska področja spodbujati podjetništvo in pomagati gospodarstvu ter s tem zmanjšati negativne trende na omenjenih področjih.

Novost v tem razpisu je, da so podjetnikom poleg nepovratnih sredstev na voljo tudi povratna sredstva. Nepovratna sredstva v višini 8,3 milijona evrov prihajajo iz Načrta za okrevanja in odpornost, povratna sredstva v višini 9 milijonov evrov so iz lastnih sredstev Sklada.

Glavni cilj razpisa je, da se preko odobrenih projektov poveča energetska ali snovna učinkovitost oziroma da se ustvarijo nove enote, ki bodo energetsko ali snovno učinkovite.

Višina spodbude za nepovratna sredstva je najmanj 50.000, in ne več kot 160.000 evrov za posojila pa od 25.000 evrov do največ 500.000 evrov.

Pri posojilu gre za ugodno obrestno mejo, saj gre za posojilo z elementi državne pomoči. Obrestna meja bo fiksna od 2,95 odstotka naprej. Pogoj je, da so projekti na obmejnih problemskih območji. Prvi rok za odpiranje vlog je 16. junija 2023.

Več

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj