Javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve v Občini Sežana za leto 2023

Javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve v Občini Sežana za leto 2023

23. 05. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 57, Datum: 19. 5. 2023, Stran: 1097

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje samozaposlitev, in sicer za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve.

Več

Pogoji za sodelovanje: Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravičenci brezposelne osebe, ki:

  • so državljani Republike Slovenije,
  • imajo stalno bivališče na območju Občine Sežana,
  • so na dan oddaje vloge prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
  • imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
  • imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Sežana.

Do finančnih pomoči niso upravičeni vlagatelji, ki so že prejeli državno pomoč za ukrep samozaposlitve.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis znaša 60.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Sežana

Rok: Rok za predložitev vlog je do vključno 7. 7. 2023.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi - Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana, Partizanska cesta 4, kontaktni osebi sta Janja Kristančič, pisarna št. 67, Tel: (05) 73-10-120 in Helena Race, pisarna št. 64, Tel: (05) 73-10-129.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo se dvigne v sprejemni pisarni Občine Sežana, v sobi št. 1.

Razpis in obrazci so dosegljivi tudi na spletni strani Občine Sežana: www.sezana.si (zavihek »Javni razpisi, naročila in objave«).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj