Javni razpis za predložitev projektov (za projekte manjših vrednosti) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027

Javni razpis za predložitev projektov (za projekte manjših vrednosti) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027

23. 05. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 57, Datum: 19. 5. 2023, Stran: 1079

Interreg program Slovenija-Avstrija za programsko obdobje 2021-2027 vabi morebitne upravičence k predložitvi projektnih vlog v okviru tega javnega razpisa za predložitev projektov.

Predmet razpisa: IP SI-AT se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje. Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov manjših vrednosti je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k prepoznavnosti programa s krepitvijo zaupanja in sodelovanja med ljudmi v skladu z naslednjo prednostno nalogo in povezanim specifičnim ciljem:

Prednostna naloga 3: boljše upravljanje sodelovanja:

 • Specifični cilj 3.2: krepitev zaupanja in sodelovanja med ljudmi

V okviru tega specifičnega cilja bodo podprte skupne dejavnosti in pobude za sodelovanje ljudi in institucij civilne družbe ter njihovih pobud. Namen tega specifičnega cilja je ustvariti večplastne povezave in skupne ukrepe ljudi in institucij civilne družbe preko meje.

Infrastruktura in gradnje niso predmet tega specifičnega cilja. Nakup opreme ali manjše dopolnilne naložbe so mogoče v primerih, ko se izkaže, da posebej prispevajo k ciljem te prednostne naloge.

Vrste dejavnosti (okvirno):

 • organiziranje skupnih srečanj, delavnic, dogodkov ipd.,
 • izmenjava informacij, znanja in izkušenj ter osebja,
 • oblikovanje skupnih struktur in ukrepov na obravnavanih tematskih področjih.

Podprti bodo ukrepi, ki obravnavajo naslednja področja:

Projekti povezovanja med ljudmi (»people to people«) za izmenjavo informacij, razvoj mrež, skupne pobude, inovativne pilotne dejavnosti, ozaveščanje, krepitev zaupanja ipd. na področjih, kot so izobraževanje, kulturna dediščina, kultura, socialne pobude, socialno gospodarstvo, lokalni razvoj ter varstvo narave in okolja. V okviru tega specifičnega cilja podpora za naložbe v infrastrukturo ni predvidena.

Projekti manjših vrednosti morajo biti usmerjeni v doseganje rezultatov. Jasno mora biti prikazana soodvisnost intervencijske logike projekta (tj. specifičnih ciljev projekta, dejavnosti, kazalnikov učinka (outputov) in pričakovanih rezultatov projekta) z izbranim specifičnim ciljem in kazalnikom programa.

Podrobni opis vsebine prednostne naloge in specifičnega cilja programa, vključno z ukrepi in ciljnimi skupinami, je na voljo v poglavju 2.3.2 IP SI-AT.

V skladu s pogoji tega javnega razpisa se projektni predlog lahko nanaša le na navedeno prednostno nalogo in specifični cilj programa, tudi če nekatere dejavnosti projekta spadajo v drugo prednostno nalogo.

V okviru IP SI-AT bosta podprta naslednja tipa projektov manjših vrednosti:

 • projekti z dogodki čezmejnega sodelovanja in
 • projekti s čezmejnimi javnimi dogodki za krepitev medsebojnega zaupanja.

Dogodki čezmejnega sodelovanja (tip 1) so dogodki, namenjeni majhni in specifični ciljni skupini, javni dogodki za krepitev medsebojnega zaupanja (tip 2) pa so namenjeni širši javnosti/več ciljnim skupinam.

Programsko območje: programsko območje obsega osem slovenskih (Gorenjska, Goriška, Koroška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Savinjska, Zasavska) in osem avstrijskih (Oststeiermark, West- in Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, Unterkärnten, Klagenfurt-Villach, Oberkärnten in Südburgenland) NUTS-3 regij.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Za sofinanciranje projektov manjših vrednosti v okviru tega javnega razpisa za predložitev projektov je na voljo skupno 846.915 EUR sredstev ESRR.

Razpisnik: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Rok: Projektne vloge za projekte manjših vrednosti se lahko oddajo kadar koli med datumom začetka in datumom zaključka javnega razpisa za predložitev projektov, ali dokler so na voljo sredstva. Prijavitelji lahko oddajo projektne vloge neprekinjeno od objave javnega razpisa.

Prvi rok za oddajo projektnih vlog je 19. julij 2023 (ob 12. uri). Vsi naslednji roki za oddajo projektnih vlog bodo objavljeni na spletni strani programa: www.si-at.eu vsaj dva meseca pred določenim rokom.

Dodatne informacije: Prijavitelji naj pred oddajo projektnih predlogov preberejo dokumente, ki se nanašajo na zadevni javni razpis za predložitev projektov in so objavljeni na spletni strani: www.si-at.eu.

Vprašanja in zahteve za dodatne informacije se v času trajanja javnega razpisa lahko pošljejo skupnemu sekretariatu po elektronski pošti na naslov: si-at.mkrr@gov.si.

Skupni sekretariat zagotovi naslednje informacije in podporo v zvezi z razvojem projektov manjših vrednosti in pripravo vlog:

 • informacije o programu in javnem razpisu za predložitev projektov,
 • informacije o pripravi in predložitvi vlog,
 • organizacija informativnih delavnic,
 • objava pogosto zastavljenih vprašanj in odgovorov,
 • objava informacij o odobrenih projektih.

Podporo v zvezi s specifičnimi temami, povezanimi z vsebino projekta, vključno z informacijami o državnih pomočeh, z iskanjem projektnih partnerjev ali informacijami o nacionalnem/regionalnem sofinanciranju (slednje velja za projektne partnerje iz Avstrije), zagotavljajo predstavniki obeh držav članic (nacionalnih in regionalnih organov). Zelo priporočljivo je, da vsi projektni partnerji pred oddajo projektne vloge vzpostavijo stik s pristojnimi nacionalnimi/regionalnimi organi.

Kontaktni podatki so navedeni v poglavju 10 Priročnika za upravičence projektov manjših vrednosti in na spletni strani programa.

Informacije o načrtovanih informativnih delavnicah, najpogostejših vprašanjih in odobrenih projektih so na voljo na spletni strani programa: www.si-at.eu.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani: www.si-at.eu. Vzorec prijavnice brez povezave lahko prenesete s spletne strani: www.si-at.eu (ta dokument ni del uradne razpisne dokumentacije).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj