Finančne spodbude za podjetja - slovenska in evropska sredstva

Finančne spodbude za podjetja - slovenska in evropska sredstva

16. 05. 2023

1 1
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Zasavska gospodarska zbornica, 9. 5. 2023, www.gzs.si

V aprilu so različna ministrstva že objavila nekaj razpisov, ki podjetjem zagotavljajo nepovratna sredstva iz slovenskih in evropskih virov. V okviru sredstev Evropske kohezijske politike pa v okviru programskega obdobja 2021-2027 letos pričakujemo še razpise v skupni višini 600 milijonov evrov. 

  • Finančne spodbude za najboljše poslovne modele podjetnic začetnic

Javni razpis za izbor najboljših 100 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2022 in 2023, je namenjen spodbujanju vzpostavitve lastnega podjetja. Do sredstev so upravičene podjetnice začetnice, ki so od 1. 1. 2022 do najkasneje en dan pred prijavo ustanovile podjetje, v katerem imajo vsaj 51-% delež, uspešno zaključile usposabljanje ABC podjetništva in s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med 100 najbolje ocenjenih. Sredstev za izvedbo javnega razpisa je 300.000 EUR, posamezna upravičenka lahko prejme 3.000 EUR. Rok za prijavo je 19. 5. 2023 do 16. ure. 

  • 611 milijonov evrov za projekte v okviru programa Life za leto 2023

Evropska komisija je objavila razpise za projekte v okviru programa LIFE za leto 2023. Program LIFE je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Odprtih je več različnih pozivov, upravičeni prijavitelji pa so zasebne ali javne organizacije in njihova partnerstva. 

  • Tretji razpis za male projekte v okviru sklada za inovacije

V okviru finančnih spodbud za inovativne manjše projekte na področju čistih tehnologij je na voljo 100 milijonov EUR v obliki nepovratnih sredstev za projekte s kapitalskimi izdatki med 2,5 in 7,5 milijona EUR. Iz Sklada za inovacije se lahko sofinancira do 60 % kapitalskih izdatkov v okviru posameznega projekta. Za sredstva se lahko potegujejo inovativni projekti s področij obnovljivih virov energije, razogljičenja elektro-intenzivnih industrij, shranjevanja energije ter zajema, shrambe in uporabe ogljika. Rok za prijavo je 19. 9. 2023 do 17. ure. 

  • Spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023–2024

Javni razpis bo podprl predvidoma 10 pilotnih projektov, ki bodo razvijali gospodarske dejavnosti v skladu z načeli socialne ekonomije ter bodo kot rezultat projekta na trgu ponudili nove, izboljšane storitve oziroma blago na področjih, ki jih opredeljuje Strategija razvoja Slovenije 2030. Na javni razpis se lahko prijavijo subjekti socialne ekonomije, opredeljeni v Zakonu o socialnem podjetništvu, tj.registrirana socialna podjetja, zadruge, invalidska podjetja, zaposlitveni centri in nevladne organizacije. Skupna višina sredstev razpisa je 1.500.000 EUR, višina sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezen projekt je med 75.000 in 15.000 EUR. Rok za oddajo vlog je 17. 5. 2023. 

  • Sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2023

Namen razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbujanju digitalne in zelene preobrazbe vodilnih destinacij. V okviru razpisa bodo sofinancirane promocijske aktivnosti za učinkovitejši nastop na ciljnih trgih. višina sredstev za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 1.200.000 eur. Roka za oddajo vlog sta dva: 10. 5. 2023 do 24. ure in 5. 6. 2023 do 24. ure oz. do porabe sredstev. 

  • Posodobljen terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 in SN SKP 2023-2027 v letu 2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 in Strateškega načrta skupne kmetijske politike (SN SKP) 2023-2027 za Slovenijo v letu 2023. Vse informacije najdete na spletni strani: www.skp.si/javni-razpisi.

  • Razpisi v okviru evropske kohezijske politike 2021-2027

Prvi razpisi iz programskega obdobja 2021-2027 so bili objavljeni že v aprilu, do konca leta pa na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj načrtujejo razpise v skupni višini 600 milijonov evrov.

Preberi več

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj