Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v Mestni občini Nova Gorica v letu 2023

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v Mestni občini Nova Gorica v letu 2023

16. 05. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 54, Datum: 12. 5. 2023, Stran: 1033

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj.

Začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj so investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva povezana z:

  • začetno investicijo novo ustanovljenega podjetja (kot začetna investicija se šteje investicija v podjetju, ki je bilo ustanovljeno 1. 1. 2021 ali kasneje),
  • diverzifikacijo dejavnosti prijavitelja na proizvode oziroma storitve, ki niso bili predhodno proizvedeni oziroma izvajani v poslovni enoti prijavitelja (diverzifikacija dejavnosti pomeni, da nova dejavnost ni enaka ali podobna dejavnosti, ki jo je podjetje že opravljalo, kar pomeni da mora biti nova dejavnost registrirana najmanj v novem razredu (štirimestni številčni šifri) standardne klasifikacije dejavnosti - SKD in registrirana v obdobju od 1. 10. 2022 do dneva objave javnega razpisa,
  • s prenovo proizvodnega procesa ali storitve prijavitelja z namenom proizvodnje izboljšanih obstoječih proizvodov ali opravljanja izboljšane obstoječe storitve.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na:

  • spodbujanje začetnih vlaganj,
  • ustvarjanje oziroma ohranitev obstoječih delovnih mest,
  • spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehnologij in storitev.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev znaša 180.000 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Nova Gorica

Rok: Javni razpis je odprt do vključno 5. 6. 2023, do 15.00 ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, Kontaktna oseba: Tatjana Gregorčič, Tel: (05) 33-50-105. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: tanja.gregorcic@nova-gorica.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za pripravo vloge je na voljo na spletni strani: www.nova-gorica.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj