Sprememba Javnega razpisa za finančni produkt - BIZI PF

Sprememba Javnega razpisa za finančni produkt - BIZI PF

16. 05. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 54, Datum: 12. 5. 2023, Stran: 999

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančni produkt - BIZI PF, št. 3021-1/2023-SRRS-1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 34/23 z dne 24. 3. 2023, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.2 »Pogoji dodelitve sredstev«, se besedilo prvega odstavka v točki 2.2.6 »Upravičeni stroški projektov« po novem glasi:

»Upravičeni stroški projekta so odobrena, neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva. Delež pred-financiranja odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev s strani Sklada je do vključno 80,00 %.«

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj