Finančne spodbude za inovativne manjše projekte na področju čistih tehnologij

Finančne spodbude za inovativne manjše projekte na področju čistih tehnologij

09. 05. 2023

Vir in informacije: Gospodarska zbornica Slovenije, 4. 4. 2023, www.gzs.si

Evropska komisija je objavila tretji razpis za zbiranje predlogov za manjše projekte v okviru sklada za inovacije, enega izmed največjih programov financiranja na svetu za uvajanje inovativnih nizkoogljičnih tehnologij.

V okviru razpisa je na voljo 100 milijonov evrov nepovratnih sredstev za manjše projekte, ki predvidevajo naložbe v osnovna sredstva med 2,5 in 7,5 milijona evrov na področjih:

  • energije iz obnovljivih virov,
  • razogljičenja energetsko intenzivnih panog,
  • shranjevanja energije ter
  • zajemanja, uporabe in shranjevanja ogljikovega dioksida.

Sklad za inovacije lahko financira do 60 % skupnih naložb v osnovna sredstva manjšega projekta. To naj bi pripomoglo k obvladovanju tveganj, ki so običajno povezana s komercializacijo prelomnih inovativnih tehnologij in njihovim uvajanjem na trg. Projekti se bodo ocenjevali glede na njihov potencial za preprečevanje emisij toplogrednih plinov, inovativnost, finančno, tehnično in operativno zrelost, nadgradljivost in stroškovno učinkovitost.

Do 20 projektov, ki bodo ocenjeni kot obetavni, vendar ne dovolj zreli, da bi bili upravičeni do nepovratnih sredstev, lahko prejme pomoč Evropske investicijske banke (EIB) za razvoj projektov. Projekti, ki v prejšnjih razpisih za manjše projekte niso bili uspešni, so vabljeni k ponovni prijavi.

Za več informacij je potencialnim prijaviteljem projektov na voljo slovenska nacionalna kontaktna točka za Sklad za inovacije - kontaktni podatki.

Razpis je odprt do 19. septembra 2023, nanj pa se lahko prijavijo projekti, ki se izvajajo v eni od držav članic EU, na Islandiji ali na Norveškem.

Vir / dodatne informacije na spletu Evropske komisije:

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj