Evropska komisija predlaga nova pravila za povečanje učinkovitosti patentnega sistema

Evropska komisija predlaga nova pravila za povečanje učinkovitosti patentnega sistema

09. 05. 2023

Vir in informacije: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 5. 5. 2023, www.gov.si

Evropska komisija je objavila predloge novih pravil, da bi podjetjem (zlasti malim in srednje velikim) pomagala kar najbolje izkoristiti njihove izume in nove tehnologije ter prispevati h konkurenčnosti in tehnološki suverenosti Evropske unije.

Predlagane so uredbe o standardnih patentih, prisilnih licencah v kriznih razmerah in reviziji zakonodaje o dodatnih varstvenih certifikatih. S predlogi se želi dopolniti sistem evropskega patenta z enotnim učinkom, ki bo zadel delovati 1. junija, in sicer z  nadaljnjo odpravo razdrobljenosti enotnega trga, zmanjšanjem birokracije in povečanjem učinkovitosti.

Pobude o patentih zajemajo:

  • Standardni patenti

Standardni patenti so patenti, ki ščitijo tehnologijo, opredeljeno kot bistveno za izvajanje tehničnih standardov, ki jih je sprejela organizacija za razvoj standardov. To so med drugim standardi za povezljivost (na primer 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC) ali avdio-video kompresijo in dekompresijo. S predlogom se želi vzpostaviti uravnotežen sistem, zmanjšanje sporov in učinkovita pogajanja.

Na spletni strani Evropske komisije sta objavljena predlog uredbe in ocena učinka.

  • Prisilne licence

S prisilnimi licencami se lahko s strani pristojnega organa odloči, da se tudi brez soglasja imetnika patenta dovoli izkoriščanje izuma. Trenutno obstaja mozaik 27 nacionalnih sistemov prisilnega licenciranja, kar lahko povzroča pravno negotovost tako za imetnike kot uporabnike pravic intelektualne lastnine. Nova pravila predvidevajo nov instrument prisilnega licenciranja za celotno EU, ki bi dopolnjeval krizne instrumente Evropske unije, kot so instrument za izredne razmere na enotnem trgu, uredbe o Evropskem organu za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere HERA in akt o čipih.

Na spletni strani Evropske komisije so objavljeni predlog uredbe, njena priloga in ocena učinka.

  • Dodatni varstveni certifikati

Predlog komisije obsega novi uredbi za dodatni varstveni certifikat z enotnim učinkom za zdravila in fitofarmacevtska sredstva, ki bo dopolnjeval evropski patent z enotnim učinkom in spreminja obstoječe uredbe (prenovitev) na področju podeljevanja dodatnih varstvenih certifikatov za zdravila in fitofarmacevtska sredstva z namenom uvedbe centraliziranega postopka preizkusa prijav za dodatni varstveni certifikat.

Na spletni strani Evropske komisije so objavljeni predlogi uredbe.

Vabljeni vsi deležniki in zainteresirana javnost k podaji mnenj in predlogov po elektronski pošti na naslov: sipo@uil-sipo.si ali po pošti na naslov: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana, do petka, 19. maja 2023.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj