Brezplačna delavnica - »Notranji nadzor in obvladovanje tveganj v živilstvu«, Ajdovščina

Brezplačna delavnica - »Notranji nadzor in obvladovanje tveganj v živilstvu«, Ajdovščina

09. 05. 2023

Datum: 16. maj 2023, ob 17.00 uri

Kraj: v prostorih OOZ Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina

Ustanavljate svoje podjetje ali pa že imate svoje podjetje, kjer boste delali z živili (gostilne, kavarne, kmečki turizem, bari, pekarne catering, obrati s hitro hrano, nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, transportna podjetja, zavodi, vrtci), imate težave z vzpostavitvijo HACCP sistema, ste morda dobili odločbo inšpektorja za varno hrano, ali bi se radi izobrazili, da bi se zavedali svoje odgovornosti za pripravo varne in zdrave hrane?

Vsem, ki se zavedate zahtev zakonodaje pri ravnanju z živili Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) - UL RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 zahteva v svojem 17. členu, da morajo vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet z živili in javno oskrbo s pitno vodo, v notranjem nadzoru spremljati in zagotavljati njihovo zdravstveno ustreznost v vseh fazah proizvodnje in prometa. Notranji nadzor mora biti vzpostavljen na osnovah sistema HACCP, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih dejavnikov tveganja, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje. Uredba 852/2004 o higieni živil med drugim zahteva letni plan izobraževanj. 

SPOT svetovanje Goriška organizira brezplačno delavnico z naslovom: »Notranji nadzor in obvladovanje tveganj v živilstvu«, ki bo potekala v torek, 16. maja 2023, ob 17.00 uri v prostorih OOZ Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina.

Na seminarju boste izvedeli, zakaj je pomembno, da se zaposleni zavedajo, kakšno škodo lahko povzročijo, če niso poučeni o higieni živil, o svojem zdravstvenem stanju in, če ne prepoznajo dejavnikov tveganja. Živila so lahko prenašalci različnih bolezni, saj se lahko kvarijo že od samega začetka proizvodnje, pa tudi pri nadaljnji predelavi, skladiščenju, prevozu in uporabi. Vse bolj globaliziran svet omogoča, da so proizvajalec, predelovalec, skladiščnik in končni uporabnik iz različnih držav. Škoda je lahko zelo dolgotrajna: izbruhi nalezljivih bolezni, ki se prenašajo s hrano, zastrupitve s hrano, izguba strank, finančne kazni zaradi neupoštevanja zakonodaje…

Zato je potreben mednarodni sistem, ki stremi k enotnim standardom in HACCP je del tega sistema. V Sloveniji področje varnih živil ureja Zakon RS o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.

Vsebina:

  • Zahteve zakonodaje na področju varne hrane
  • Higiena živil, odgovornost nosilcev dejavnosti in zaposlenih
  • Sistem HACCP v praksi, kdaj lahko uporabljamo smernice, kdaj izdelati lasten HACCP načrt?
  • Novosti v zakonodaji in obveznosti (transmaščobne kisline, akrilamid, kultura varnosti hrane, donacija hrane ipd.)
  • Umik in odpoklic živil
  • Vodenje HACCP dokumentacije
  • Priporočila in zahteve za dopolnitev dokumentacije v primeru dostave hrane na druge lokacije
  • Najpogostejše napake, ki jih na terenu zaznavajo inšpektorji za varnost hrane

Udeležba je brezplačna.

Prijavite se lahko do ponedeljka, 15. 5. 2023, do 13.00 ure.

Dodatne informacije in prijave

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj