Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Škocjan za leto 2023

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Škocjan za leto 2023

03. 05. 2023

Objavljeno: Občina Škocjan, 12. 4. 2023, www.obcina-skocjan.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se oz. se bodo izvajali v razpisnem obdobju na območju Občine Škocjan:

  1. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,
  2. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,
  3. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 6.000,00 EUR.

Višina sredstev po posameznih ukrepih znaša:

  • za ukrep 1 v predvideni višini 4.000,00 EUR,
  • za ukrep 2 v predvideni višini 1.000,00 EUR,
  • za ukrep 3 v predvideni višini 1.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Škocjan

Rok: Vloge s predpisano dokumentacijo po tem javnem razpisu morajo prispeti najkasneje do petka, 27. 10. 2023.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Mateja Robek Zaletelj, Tel: (07) 38-46-307, e-pošta: mateja.robekzaletelj@obcina-skocjan.si v času uradnih ur.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave na spletni strani Občine Škocjan do izteka prijavnega roka dosegljiva na https://skocjan.e-obcina.si/, pod rubriko obvestila in objave, javni razpisi in objave. Vsi zainteresirani pa jo v času uradnih ur lahko dvignejo tudi na sedežu občine.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj