Brezplačna spletna akademija za prenos lastništva podjetja

Brezplačna spletna akademija za prenos lastništva podjetja

25. 04. 2023

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Cikel dveh (2) sklopov petih (5) brezplačnih mreženj za družinska podjetja

Akademija za lastnike in naslednike družinskih podjetij sestavljata dva cikla petih mreženj, katerih namen je podjetnikom in podjetnicam, lastnikom podjetij in prevzemnikom, v manjših skupinah podati razmišljanje o prenosu lastništva podjetja, si med seboj izmenjati izkušnje ter si, skupaj z moderatorjem, pomagati pri ovirah na poti rasti in razvoja ter re-pozicioniranju podjetij na trgu.

Kako poteka mreženje za prenos lastništva podjetja?

Mreženje obsega dva cikla petih brezplačnih delavnic. Vsako mreženje traja dve (2) uri.

Mreženje se bo izvajalo preko spleta, link boste prejeli dan pred srečanjem, na mail s katerim ste se prijavili.

Komu je namenjeno mreženje za prenos lastništva podjetja?

 • Podjetnikom, ki se pripravljajo na prenos lastništva podjetja.
 • Podjetnikom, ki razmišljajo o prenosu lastništva podjetja.
 • Prevzemnikom, ki načrtujejo prevzem (družinskega) podjetja.
 • Podjetniškim svetovalcemin drugim profesionalcem, ki imajo za stranke družinska podjetja.

Kaj pridobim z mreženjem?

 • Znanje,kako se izogniti napakam, ki so jih drugi podjetniki  naredili na poti prenosa podjetij.
 • Spoznali boste različne načine odločanjav podjetjih za bolj premišljeno poslovanje.
 • Razmislek o novih idejah za strateške premikepri organizaciji podjetij, tržnem pozicioniranju podjetja ali novih poslovnih izzivih.
 • Izmenjava mnenj z izkušenimi slovenskimi podjetniki, ki imajo izkušnje s prenosom lastništva in/ali eksperti za prenos lastništva.
 • Izmenjava izkušenj s podjetniki, ki imajo podobne izzive.

Ali veste?

V okviru vavčerja za prenos lastništva lahko prejmete podporo s strani države, do višine 60% realnih stroškov oz. največ 3.000,00 EUR. Za vsak sklop aktivnosti so v razpisni dokumentaciji navedeni stroški aktivnosti, ki so upravičeni do povračila stroškov. Več si lahko preberete v dokumentaciji vavčerja za prenos lastništva.

Prvi sklop podjetniškega mreženja

Termini: 3. 5., 10. 5., 17. 5., 31. 5. in 6. 6. 2023

Ura: 16.00 do 18.00 

 • Mreženje 1: Pregled finančnih vidikov prenosa lastništva v družinskih podjetjih

Moderator: dr. Jaka Vadnjal

Termin: 3. 5. 2023, od 16.00 do 18.00

Vsebina delavnice in cilji: Pregled finančnih vidikov prenosa lastništva, in sicer: (1) podjetniki se ne upokojijo zaradi predvidoma premajhnih sredstev za preživljanje v prihodnosti, (2) delno odplačni prenos lastništva naslednikom, da se ustanovitelju zagotovi renta, (3) zavedanje generacije naslednikov, da bo potrebna dokapitalizacija podjetja za nadaljnjo rast, (4) delna ali celotna prodaja družinskega podjetja zunanjim vlagateljem.

Jaka Vadnjal je bil prvi, ki se je v Sloveniji začel ukvarjati z družinskim podjetništvom. Svojo življenjsko izkušnjo z družinskim podjetjem je nadgrajeval s poglobljenim študijem, raziskovanjem in svetovanjem družinskega podjetništva in podjetništva na splošno.

 • Mreženje 2: Kako v družinskem podjetju poskrbeti za ustanovitelja po njegovi upokojitvi

Moderator: dr. Jaka Vadnjal 

Termin: 10. 5. 2023, od 16.00 do 18.00

Vsebina delavnice in cilji: Ustanovitelji se pogosto ne želijo upokojiti, ker jim pokojnina ne bo zadoščala za življenjske stroške po končani aktivni podjetniški dobi. Čeprav je za to najbolje poskrbeti že prej, pa obstajajo načini zagotavljanja rente ustanovitelju, na primer delno odplačni prenosrenta preko oddaje poslovnih nepremičnin itd.

 • Mreženje 3: Delno odplačljiv prenos lastništva v družinskem podjetju

Moderator: dr. Jaka Vadnjal

Termin: 17. 5. 2023, od 16.00 do 18.00

Vsebina delavnice in cilji: Delno odplačljiv prenos lastništva z namenom zagotavljanja rente odhajajočim ustanoviteljem se zdi privlačna možnost, vendar tudi težavna, saj je pričakovati, da nasledniki ne bodo razpolagali z dovolj denarja. Možnost je, da se sredstva zagotovijo iz naslova starih zadržanih dobičkov, druga možnost pa preko bančnega kreditiranja

 • Mreženje 4: Delna ali celotna prodaja družinskega podjetja

Predavatelj: dr. Jaka Vadnjal

Termin: 31. 5. 2023, od 16.00 do 18.00

Vsebina delavnice in cilji: Zaradi finančnih ali poslovnih razlogov se včasih zdi najprimernejša rešitev delna ali celotna prodaja podjetja. To ustanoviteljem lahko prinese prosta denarna sredstva, ki jih potrebujejo za osebno rabo (na primer reševanje stanovanjskih problemov) ali za nove podjetniške podvige. Prodaje družinskih podjetij so redke, vendar  morajo tudi pri nas postati legitimna možnost razvoja podjetja.

 • Mreženje 5: Nezainteresiranost naslednje generacije za prenos lastništva podjetja

Moderator: dr. Mitja Jeraj

Termin: 14. 6. 2023, od 10.00 do 12.00

Kje: Klub slovenskih podjetnikov, Dunajska cesta 119, Ljubljana

Vsebina delavnice in cilji: Nezainteresiranost naslednje generacije za prenos je tudi zaradi zavedanja, da bo za nadaljnjo rast, ki je morda pogoj za uspešno rast, potrebno iti korak dalje z dodatnimi znatnimi finančnimi sredstvi, s katerimi se bo financiral razvoj. Pri tem mislimo na kreditiranje ali vstop investitorjev z namenom dokapitalizacije. Svojo vlogo lahko preko sistema državnih pomoči odigra tudi država.

Mitja Jeraj je docent in raziskovalec na GEA College, Fakulteti za podjetništvo v Ljubljani. Njegov raziskovalni fokus se osredotoča na področje podjetništva, managementa in organizacijskih znanosti, njegovi raziskovalni projekti pa vključujejo podjetništvo, kot širšo disciplino, podjetniško radovednost in ostale psihološke determinante podjetnikov, relacije med podjetništvom in gospodarsko rastjo, nezaposlenostjo, razvojem športa ipd. Njegovi raziskovalni interesi so tudi na področju managementa MSP-jev, managementa stroškov in razvojem organizacije skozi čas. Je avtor in so-avtor številnih prispevkov, ki jih je predstavljal na konferencah oziroma objavil v znanstvenih ter strokovnih revijah.

Udeležba je brezplačna.

Drugi sklop podjetniškega mreženja

Termini: 7. 6., 15. 6., 22. 6., 29. 6. in 6. 7. 2023

Ura: 16.00 do 18.00

 • Mreženje 1: Potek prenosa lastništva v družinskem podjetju

Predavatelj: dr. Jaka Vadnjal

Termin: 7. 6. 2023, od 16.00 do 18.00

Kratek opis delavnice: Prenos lastništva podjetja je ena od faz v življenjskem ciklu podjetja. Vprašanja s prenosom podjetja si v največji meri zastavljajo v družinskih podjetjih, ko lastnik podjetja sprejme odločitev, da je čas za predajo taktirke, največkrat drugemu družinskemu članu. Ta faza je za večino podjetij kritična, zato je namen te delavnice spoznati proces in posamezne korake prenosa na naslednjo generacijo. Spoznali bomo, da je prvi pogoj za uspešen prenos uskladitev stališč, želja in ambicij posameznikov v družinskem podjetju v za vse vpletene sprejemljiv kompromis. Na koncu se bomo seznanili s priporočenimi koraki za uspešno izpeljavo postopka.

Jaka Vadnjalje bil prvi, ki se je v Sloveniji začel ukvarjati z družinskim podjetništvom. Svojo življenjsko izkušnjo z družinskim podjetjem je nadgrajeval s poglobljenim študijem, raziskovanjem in svetovanjem družinskega podjetništva in podjetništva na splošno.

 • Mreženje 2: Kako si zagotoviti, da bo družina ohranila kontrolni delež v podjetju

Predavatelj: dr. Draško Veselinovič

Termin: 15. 6. 2023, od 16.00 do 18.00

Kratek opis delavnice: Kako obdržati lastništvo, ko se podjetje širi oz. raste, je večno vprašanje ne samo manjših, ampak tudi večjih in celo največjih podjetij pri nas in v svetu. Verjetno je zato v Sloveniji prevladujoč način rasti podjetij prek zadržanega dobička in bančnega zadolževanja, ko kontrola lahko ostane v podjetju, če seveda podjetje konsistentno vrača kredit. Vemo, kaj se je dogajalo v nedavni bančni in širši ekonomski krizi. Pri drugih oblikah financiranja (sklad tveganega kapitala, ti. odprtje podjetja in odhod na borzo vrednostnih papirjev, itd.) je obdržati obstoječo lastniško strukturo težje in zahteva več znanja ter je zato težje, vendar možno. O vseh teh temah in dilemah boste izvedeli na sami delavnici.

Draško Veselinovičpredava na številnih fakultetah po Evropi s področja bančništva in financ. Od leta 2015 je predsednik Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja (SBRA) v Bruslju.

 • Mreženje 3: Kako družinsko tradicijo izkoristiti v marketinške namene

Predavatelj: Iztok Sila, MBA

Termin: 22. 6. 2023, od 16.00 do 18.00

Kratek opis delavnice: Ugled družinskega podjetja je običajno vezan na prvega lastnika. Kaj storiti, da se ob prenosu lastništva ugled ne bi znižal, ampak bi se še povečal? Kako doseči, da se bodo izdelki ali storitve še naprej prodajali vsaj tako uspešno kot do sedaj? Tudi v teh primerih velja, če ni nikogar, ki bi bil pripravljen plačati za to, kar ponujamo – po možnosti večkrat zapored - nam vse naše znanje in genialnost ne pomaga. Ali lahko tradicijo uporabimo kot konkurenčno prednost?

Iztok Sila, MBA se je na svoji poslovni poti kalil v vodilnih marketinških agencijah v Sloveniji in na Hrvaškem. Sodeloval je z mednarodnimi mrežami oglaševalskih in medijskih agencij ter skrbel za domače, regijske in globalne naročnike in blagovne znamke z najrazličnejših področij. Vsa leta tudi predava različne marketinške predmete.

 • Mreženje 4: Kako razvijati učečo se in mislečo organizacijo ter voditeljstvo?

Predavatelj: mag. Sonja Klopčič

Termin: 29. 6. 2023, od 16.00 do 18.00

Kratek opis delavnice: Voditeljstvo ni en človek na vrhu, voditeljstvo je sposobnost organizacije, da zazna potrebne spremembe in se temu ustrezno prilagodi z inovativnimi rešitvami. Kako torej razvijati voditeljstvo in s tem tudi vplivati na evolucijo organizacije na način, da s sodelovanjem in inovativnimi rešitvami ustvarjamo večjo dodatno vrednosti?

Cilji delavnice so:

 • Spoznati pogoje za evolucijo organizacije in identificirati, v kateri fazi evolucije se nahaja vaše podjetje.
 • Razumetivzvode za spodbujanje sodelovanja, ustvarjalnosti in samoiniciativnosti za povečanje inovativnosti.
 • Razumeti novo kodo voditeljstva za trajnostno prihodnost.

mag. Sonja Klopčič je razvijalka sodobnega voditeljstva v različnih organizacijah, coach in mentorica.

 • Mreženje 5: Razvoj in vodenje kadrov v družinskem podjetju, spremljanje organizacijske kulture, klime, zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih

Predavatelj: mag. Sergeja Planko

Termin: 6. 7. 2023, od 16.00 do 18.00

Kratek opis delavnice: Ustrezno delo z zaposlenimi je zaradi specifike in mnogokrat tudi kadrovske omejitve ter odnosne obremenjenosti v družinskih podjetjih še posebej pomembno. Zaposleni predstavljajo intelektualni kapital podjetja, ki ga lahko plemenitimo le s celovitim in načrtnim pristopom ter metodološkimi izhodišči.

Cilji delavnice so:

 • Udeležencem predstaviti specifike razvoja kadrovv družinskih podjetjih.
 • Udeležence seznaniti s ključnimi metodološkimi pristopi za celovitospremljanje razvoja kadrov.
 • Udeležencem predstaviti pomen načrtnega in doslednega oblikovanja organizacijske kulture in organizacijske klimekot platforme za gradnjo notranjih odnosov in delo z zaposlenimi.

mag. Sergeja Planko - njeno delo zajema svetovanje na področju upravljanja s človeški viri. Kot poslovna svetovalka in predavateljica je sodelovala pri uvajanju številnih projektov v slovenskih organizacijah.

Udeležba je brezplačna.

Prijavite se lahko le na celotno Akademijo za prenos lastništva podjetja, saj je le-ta zamišljena, da se teme nadgrajujejo. 

Dodatne informacije in prijave

Delavnice so sofinancirane s strani javne agencije SPIRIT Slovenija in Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj