Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva v občini Škofja Loka v letu 2023

Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva v občini Škofja Loka v letu 2023

25. 04. 2023

Objavljeno: Občina Škofja Loka, 11. 4. 2023, www.skofjaloka.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Škofja Loka.

V letu 2023 bodo sredstva namenjena za naslednje ukrepe:

  • Ukrep 1: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja;
  • Ukrep 2: Sofinanciranje najemnih poslovnih prostorov na ožjem območju starega mestnega jedra Škofje Loke;
  • Ukrep 4: Spodbujanje sobodajalstva.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem razpisu so:

  • samostojni podjetniki,
  • mikro in male gospodarske družbe, registrirane po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
  • podjetja, registrirana skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo (samo za ukrep 2),
  • zavodi, registrirani skladno z zakonom, ki ureja zavode (samo za ukrep 2),
  • fizične osebe (samo za ukrep 1),
  • fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost sobodajalstva oziroma bodo dejavnost registrirale (samo za ukrep 4).

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev javnega razpisa je do 55.000 EUR, in sicer za ukrep 1: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja 15.000 €, za ukrep 2: Sofinanciranje najemnih poslovnih prostorov na ožjem območju starega mestnega jedra Škofje Loke 38.500 € in za ukrep 4: Spodbujanje sobodajalstva 1.500 €.

Razpisnik: Občina Škofja Loka

Rok: Javni razpis je odprt od objave razpisa 11. 4. 2023 do porabe sredstev oziroma najkasneje do 29. 9. 2023.

Prvi rok za oddajo vlog je 15. 5. 2023, drugi (skrajni) rok pa 29. 9. 2023.

Če bodo sredstva porabljena v okviru prvega razpisanega roka, bo na spletni strani občine Škofja Loka: www.skofjaloka.si objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Katji Prevodnik na Občini Škofja Loka, Tel: (04) 51 12 323.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka ter na spletni strani Občine Škofja Loka: www.skofjaloka.si/razpisi.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj