Javni razpis P7 2023 mikrokrediti 2023

Javni razpis P7 2023 mikrokrediti 2023

25. 04. 2023

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 46, Datum: 21. 4. 2023, Stran: 861

Predmet razpisa: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Namen razpisa: Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • ohranitev in spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
  • financiranje projektov in poslovnih procesov gospodarstva,
  • omogočiti hiter dostop mikro in malim podjetjem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:

- ročnosti kredita,

- možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,

- brez stroškov odobravanja in vodenja,

- nižjih zavarovalnih zahtevah.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 30.000.000 EUR.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: Javni razpis bo odprt do 18. 10. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Javni razpis ima prijavne roke za oddajo vloge s prilogami na ePortal Sklada:

  • 22. 5. 2023 do 14. ure,
  • 18. 6. 2023 do 14. ure,
  • 18. 9. 2023 do 14. ure,
  • 18. 10. 2023 do 14. ure.

Merilo za pravočasno oddano vlogo je sistemski datum, zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonski številki: (02) 234-12-88, (02) 234-12-74 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani: www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj