Sprememba Javnega razpisa za finančna produkta - LOKALNO PF ter NVO PF

Sprememba Javnega razpisa za finančna produkta - LOKALNO PF ter NVO PF

25. 04. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 46, Datum: 21. 4. 2023, Stran: 848

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančna produkta - LOKALNO PF ter NVO PF, št. 0301-1/2023-SRRS-1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 34/23 z dne 24. 3. 2023, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.2 »Pogoji dodelitve sredstev«, se besedilo prvega stavka pred alinejami v točki 2.2.1 »Upravičeni vlagatelji za produkt LOKALNO PF« po novem glasi: »Pravne osebe v javni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot:«

II. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.2 »Pogoji dodelitve sredstev«, se besedilo prvega stavka pred alinejami v točki 2.3.1 »Upravičeni vlagatelji za produkt NVO PF« po novem glasi:

»Pravne osebe v zasebni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot:«

Hkrati se v isti točki črta prva alineja oziroma besedilo »zavod«.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj