Sprememba Javnega poziva REVAV13 - Vavčer za prenos lastništva

Sprememba Javnega poziva REVAV13 - Vavčer za prenos lastništva

25. 04. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 46, Datum: 21. 4. 2023, Stran: 919

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva REVAV13 - Vavčer za prenos lastništva, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 145/21 z dne 10. 9. 2021, spremembe v Uradnem listu RS, št. 122/22 z dne 23. 9. 2022, spremembe Uradnem listu RS, št. 25/23 z dne 24. 2. 2023 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 32/23 z dne 17. 3. 2023:

Sprememba se nanaša na naslednje točke Javnega poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem listu RS:

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021-2023 znaša 450.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

Briše se:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021-2023 znaša 420.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj