V veljavi novela Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

V veljavi novela Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

18. 04. 2023

2 1
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Zavod RS za zaposlovanje, 12. 4. 2023, www.ess.gov.si

V petek, 7. aprila 2023, je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D). Veljati je začel dan po objavi, 8. aprila 2023, uporabljati pa se začne 3 mesece po uveljavitvi, razen nekaterih določb, ki se uporabljajo že z dnem uveljavitve zakona.

To pomeni, da se od 8. aprila uporabljajo naslednje določbe:

  • Nova 20. točka 2. odstavka 5. člena ZZSDT,po kateri se ZZSDT ne uporablja za tujce, ki se zaposlujejo v državnem ali javnem sektorju, predvsem na področjih zdravstva in socialnih storitev, kjer vlada veliko pomanjkanje ustreznega kadra (v zdravstvenih domovih, domovih za starejše, javnih zavodih, ki izvajajo institucionalno varstvo odraslih, v posebnih socialnovarstvenih zavodih za odrasle, v varstvenodelovnih centrih in socialnovarstvenih zavodih za usposabljanje, v javnih zavodih, ki izvajajo socialnovarstveno storitev pomoči družini na domu ter v javnih socialnovarstvenih zavodih, ki izvajajo socialnovarstvene storitve). Tako na Zavodu po novem ne izdajamo več soglasij k tovrstnim zaposlitvam tujcev, ki so državljani tretjih držav.
  • Spremenjenaje tudi 8. točka 2. odstavka 6. člena ZZSDT, po kateri se prosilcem za azil z nesporno ugotovljeno istovetnostjo daje možnost vključitve na trg dela že po 3 mesecih vložitve prošnje za mednarodno zaščito (prej po 9 mesecih). V skladu s tem je popravljen tudi Zakon o mednarodni zaščiti (87. člen).
  • V obdobju veljavnosti enotnega dovoljenja ali modre karte EU na zahtevo upravne enote izdamo soglasje za zamenjavo(delodajalca, delovnega mesta ali soglasja za delo pri dveh ali več delodajalcih), ki nadomesti predhodno izdano soglasje k enotnemu dovoljenju ali modri karti EU. Predhodno izdano soglasje velja do prenehanja delovnega razmerja pri prvem delodajalcu. O soglasju za zamenjavo obvestimo upravno enoto in Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), vlagatelju pa na podlagi izdanega soglasja vročimo informativni list. Na podlagi informativnega lista in veljavnega enotnega dovoljenja ali modre karte EU lahko tujec zamenja delovno mesto, zamenja delodajalca ali se zaposli pri dveh ali več delodajalcih. Določena je obveznost novega delodajalca, da mora tujec nastopiti delonajpozneje v 30 dneh od vročitve informativnega lista, ki se izroči njegovemu novemu delodajalcu.

Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo sprememb in dopolnitev ZZSDT, se končajo v skladu s prvotnimi določili ZZSDT, razen če so določbe novele ZZSDT za stranko ugodnejše.

Pravne podlage

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj