Javni razpis za finančni produkt - AGRO KMETIJSKA ZEMLJA

Javni razpis za finančni produkt - AGRO KMETIJSKA ZEMLJA

11. 04. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 42, Datum: 7. 4. 2023, Stran: 736

Predmet razpisa: Finančni produkt AGRO KMETIJSKA ZEMLJA je po vsebini dolgoročno razvojno posojilo z ugodnimi pogoji, katerega cilj je povečevanje obsega kmetijskih zemljišč kmetijskih gospodarstev, pri čemer Sklad daje prednost projektom, ki izkazujejo pozitiven vpliv na področju prehranske samooskrbe.

Produkt lahko vsebuje elemente državnih pomoči.

Namen razpisa: Namen finančnega produkta je podpora povečanju obsega oziroma zaokroževanju kmetijskih zemljišč kmetijskih gospodarstev, s prednostno podporo projektom kmetijskih gospodarstev, ki povečujejo obseg kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane ter so ekološko in/ali okoljsko usmerjeni.

Finančni produkt AGRO KMETIJSKA ZEMLJA je namenjen kmetijskim gospodarstvom na območju celotne Republike Slovenije, pri čemer imajo prednost območja z nižjo razvitostjo.

Posojilna sredstva tega produkta so namenjena (so)financiranju posameznih naložbenih projektov, s katerimi so doseženi cilji iz prvega odstavka tega poglavja.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni razpisani znesek posojilnega produkta AGRO KMETIJSKA ZEMLJA je 3.000.000 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 24. 4. 2023 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev. Vloge ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, Tel: (01) 836-19-53 ali preko e-pošte: info@srrs.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.

Vzorec elektronskega prijavnega obrazca, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, je objavljen na povezavi: www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/Vzorec_prijavni_obrazec.pdf

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj