Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2023

Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2023

11. 04. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 42, Datum: 7. 4. 2023, Stran: 727

Predmet razpisa: Predmet razpisa je podpora izvedbi ukrepov za varstvo gozdov pred požari, kot so gradnja, rekonstrukcija ter protipožarno vzdrževanje protipožarne infrastrukture.

Cilj razpisa: Cilj operacije je gradnja, rekonstrukcija ter protipožarno vzdrževanje protipožarne infrastrukture

z namenom zagotavljanja varstva gozdov pred požari.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.800.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 3. maja 2023 do vključno 3. novembra 2023 do 13:59.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, e-naslov: aktrp@gov.si
  • INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj