S spremembami Zakona o tujcih do odprave administrativnih ovir

S spremembami Zakona o tujcih do odprave administrativnih ovir

04. 04. 2023

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, 29. 3. 2023, www.gzdbk.si

Državni zbor je podprl spremembe Zakona o tujcih, s katerimi se v prvi vrsti odpravljajo administrativne ovire in omogoča hitrejše vodenje postopkov izdaje in vročanja dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi.

Spremembe Zakona o tujcih prinašajo pozitivne učinke tako za delo upravnih enot kot tudi za slovenske delodajalce in tujce. Po eni strani bodo omogočile hitrejše in enostavnejše postopke izdaje in vročanja dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi na upravnih enotah. Po drugi strani pa upoštevamo potrebe po zagotavljanju delovne sile iz tujine.

Ravno zato se poenostavlja postopek menjave delodajalca, zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu ali zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih v okviru veljavnega enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. Upravnim enotam ne bo treba več izdajati odločb o pisni odobritvi. Zamenjava bo mogoča že na podlagi podanega soglasja Zavoda za zaposlovanje. S tem bodo upravne enote razbremenjene, saj jim ne bo treba izdajati odločb o pisni odobritvi. Za tujce pa bodo postopki hitrejši in enostavnejši. Omogoča se tudi pospešitev obravnave prošenj tujcev za izdajo enotnega dovoljenja za poklice na področjih zdravstva, socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja.

Prstni odtisi, oddani v postopku izdaje prvega dovoljenja za prebivanje, se bodo lahko uporabili tudi v postopku podaljšanja. To pomeni, da upravni enoti ne bo treba ponovno zajeti prstnih odtisov. Hranili se bodo pet let. Odpravlja se obveznost periodičnega preverjanja sredstev za preživljanje po uradni dolžnosti. Tujci bodo morali zadostna sredstva izkazati v vlogi za izdajo prvega dovoljenja in za vsako podaljšanje. Upravna enota tega ne bo več preverjala vsakih šest mesecev. Odpravlja se zahtevo po pisnem pozivu upravne enote za dopolnitev prošnje s prstnimi odtisi. To pomeni, da diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini lahko v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje digitalno zajame dva prstna odtisa tujca brez poziva upravne enote. Uvaja se tudi možnost vročanja izkaznic podaljšanih dovoljenj za začasno prebivanje in dovoljenj za stalno prebivanje po pošti. Gre za del sistemskega pristopa k zmanjševanju obremenitve upravnih enot. Proces se bo nadaljeval tudi v okviru redne novele Zakona o tujcih, ki je predvidena v drugi polovici letošnjega leta.

Podaljšuje se tudi brezplačne tečaje slovenščine in spoznavanja slovenske družbe za vse kategorije tujcev. V zakonu se ohranja zahtevo po osnovni stopnji znanja slovenskega jezika za družinske člane in tiste, ki željo pridobiti dovoljenje za stalno prebivanje. Z odlogom se daje dovolj časa, da bodo lahko potrebno znanje tudi pridobili na brezplačnih tečajih. Določeno je namreč 18-mesečno prehodno obdobje za začetek uporabe določb za predložitev potrdila o opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika v postopku za podaljšanje dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine (na vstopni ravni A1) in izdaje dovoljenja za stalno prebivanje (na osnovni ravni A2). Nov datum začetka uporabe je 1. november 2024 (namesto 27. aprila 2023).

Prosilci bodo morali za podaljšanje dovoljenja zaradi združevanja družine v obdobju po sprejemu strategije za vključevanje (šest mesecev po uveljavitvi sprememb zakona) do začetka uporabe pogoja znanja izpita (18 mesecev po uveljavitvi sprememb zakona) vlogi za podaljšanje priložiti potrdilo o udeležbi v programu učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe.

Vir: gov.si

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj