Vlada sprejela strategijo Digitalna Slovenija 2030

Vlada sprejela strategijo Digitalna Slovenija 2030

28. 03. 2023

1 2
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Ministrstvo za digitalno preobrazbo, 23. 3. 2023, www.gov.si

Vlada je 23. marca 2023 sprejela strategijo Digitalna Slovenija 2030, ki so jo pripravili na Ministrstvu za digitalno preobrazbo. V sodelovanju z ostalimi pristojnimi organi in drugimi deležniki bodo pripravili akcijski načrt za njeno izvajanje.

Gre za krovno strategijo digitalne preobrazbe naše države do leta 2030 in je odgovor Vlade Republike Slovenije na razvojne izzive digitalizacije. Namenjena je strateškemu načrtovanju spodbujanja digitalne preobrazbe Slovenije v razvojnem obdobju do leta 2030. Temeljni cilj strategije je spodbujanje digitalne preobrazbe Slovenije v vseh segmentih - v družbi, državi, lokalnih skupnostih in gospodarstvu.

Strategija je plod usklajevanja med vladnimi predstavniki, institucijami, akademskimi predstavniki, predstavniki civilne družbe in zainteresirano javnostjo ter obenem upošteva digitalne cilje Evropske unije. Naslavlja ključna področja digitalne preobrazbe Slovenije in se pri tem opira na evropske strateške dokumente ter se usmerja v bistvene izzive digitalne preobrazbe v Sloveniji.

V središče strategije sta postavljena posameznik in okolje, v katerem ta živi. Posebej so izpostavljena načela Evropske deklaracije o digitalnih načelih in pravicah (ljudje v središču, solidarnost in vključenost, svoboda izbire, sodelovanje, varnost in zaščita, trajnost) ter zavedanje o pomenu digitalne preobrazbe, interneta kot strateškega orodja digitalne preobrazbe in zaščite svobodnega odprtega interneta. Strategija posebej izpostavlja tudi pomen doseganja medsektorskih sinergijskih razvojnih učinkov, uporabe slovenskega jezika in ohranjanja kulturne identitete, spodbujanja raziskav in razvoja digitalnih tehnologij ter njihove uporabe, strateške avtonomije in enotnega digitalnega trga ter demokratične digitalne družbe.

V strategiji so predvidene usmeritve in določeni cilji s kazalniki za odpravo največjih razvojnih vrzeli za hitrejši razvoj digitalne preobrazbe na vseh področjih, od gigabitne infrastrukture, do digitalne preobrazbe gospodarstva, digitalnih javnih storitev, poti v pametno družbo 5.0, kibernetske varnosti, digitalnih kompetenc in vključenosti ter povezanih vsebin, kot so podporna okolja in zeleni prehod. Strategija vsebuje tudi konkretne merljive kazalnike po posameznih vsebinskih področjih.

Glede na horizontalnost področja, je v strategiji določeno, da Vlada Republike Slovenije imenuje strateški svet za digitalno preobrazbo, ki je posvetovalno telo. Nadalje je v njej določeno, da z namenom učinkovite koordinacije medresorsko pomembnih projektov na področju digitalne preobrazbe in iskanja medsektorskih razvojnih učinkov, na Ministrstvo za digitalno preobrazbo bo imenovalo medresorsko delovno skupino za projekte digitalne preobrazbe.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj