Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2023

Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2023

28. 03. 2023

Objavljeno: Občina Jesenice, 21. 3. 2023, www.jesenice.si

Namen razpisa: Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Sredstva se oddelijo za naslednje ukrepe:

  • spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
  • spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti
  • subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij
  • spodbujanje sobodajalstva

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev znaša 65.000,00 EUR, in sicer za:

  • Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj (40.000,00 EUR)
  • Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti (8.000,00 EUR)
  • Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij (8.000,00 EUR)
  • Spodbujanje sobodajalstva (9.000,00 EUR)

Razpisnik: Občina Jesenice

Rok: Za oddano vlogo se šteje vloga s statusom zaključeno najkasneje do, vključno srede, 5.7.2023. Po oddaji vloge v aplikaciji, je potrebno zaključeno vlogo natisniti, podpisati in požigosati na ustreznih mestih. Tiskane vloge morajo biti najpozneje do vključno torka, 29.8.2023, oddane v sprejemno pisarno v času uradnih ur oz. ta dan oddane na pošto kot priporočena pošiljka.

Dodatne informacije: Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo, Cesta železarjev 6, Jesenice, Kontaktna oseba: Aleksandra Orel, Tel: (04) 586 92 66, e pošta: aleksandra.orel@jesenice.si. Prijavitelji lahko zastavljajo vprašanja tudi po elektronski pošti. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani: www.jesenice.si. Predstavitev javnega razpisa preko spleta (aplikacije ZOOM) bo potekala v četrtek, 9. maja 2023, ob 10.00 uri.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj