Javni razpis za finančni produkt - BIZI PF

Javni razpis za finančni produkt - BIZI PF

28. 03. 2023

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 34, Datum: 24. 3. 2023, Stran: 597

Predmet razpisa: Finančni produkt BIZI PF po vsebini predstavlja premostitveno posojilo, katerega cilj je hitrejša izvedba projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi, pri čemer Sklad daje prednost vlagateljem, ki se nahajajo na obmejnih problemskih območjih ali območjih avtohtonih narodnih skupnostih.

Produkt ne vsebuje elementov državnih pomoči.

Namen razpisa: Finančni produkt je namenjen premagovanju časovnih razlik pri denarnih tokov gospodarskih subjektov, pri čemer se prednostno podpirajo vlagatelji z izkušnjami pri izvajanju projektov iz nepovratnih virov.

Finančni produkt BIZI PF je namenjen vlagateljem na območju celotne Republike Slovenije, pri čemer pa imajo prednost območja z nižjo razvitostjo in območja avtohtonih narodnih skupnosti.

Posojilna sredstva tega produkta so namenjena pred-financiranju posameznih projektov, s katerimi bodo doseženi cilji, ki so opredeljeni v okviru posameznih programskih usmeritev javnega razpisa oziroma ukrepa, iz katerega izhajajo dodeljena evropska in/ali nacionalna nepovratna sredstva.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni razpisani znesek posojilnega produkta BIZI PF je 4.000.000 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Vlagatelj lahko vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 10. 4. 2023 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, Tel: (01) 836-19-53 ali preko elektronske pošte: info@srrs.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.

Vzorec elektronskega prijavnega obrazca, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, je objavljen na povezavi: www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/Vzorec_prijavni_obrazec.pdf.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj