Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem - Radenci

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem - Radenci

11. 06. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 49, Datum: 7. 6. 2013, Stran: 1799

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem je poslovni prostor s teraso - k.o. 200 Radenci in zajema:

  • gostinski lokal v objektu »Slačilnice s pokrito tribuno« v izmeri 24,50 m2,
  • garderobo v objektu »Slačilnice s pokrito tribuno« v izmeri 5,10 m2,
  • celotne sanitarije v objektu »Slačilnice s pokrito tribuno« v izmeri 24,50 m2 in
  • odprto teraso pred poslovnim prostorom in zraven objekta »Slačilnice s pokrito tribuno« v izmeri 20,00 m2.

Poslovni prostori niso opremljeni, so pa urejeni priključki za elektriko in vodo ter odtoki za montažo gostinske opreme. Poslovni prostor ima po tleh položeno keramiko.

Izhodiščna mesečna najemnina znaša 10,00 EUR/m2 in ne vključuje DDV. Mesečna najemnina se zaračunava na podlagi kvadrature, v izmeri 29,60 m2.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe-samostojni podjetniki in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti.

Razpisnik: Občina Radenci

Rok: Rok za ponudb je 24. 6. 2013, do 10. ure.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti v času uradnih ur kontaktirajo Jasno Divjak, Tel: (02) 566-96-13), s katero se lahko tudi dogovorijo glede ogleda poslovnih prostorov.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani: www.radenci.si ter objavljena v Uradnem listu RS.

Več: Več o javnem zbiranju najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj